Pare nostre

Pare nostre, que esteu en el cel:

Sigui santificat en el vostre nom.

Vingui a nosaltres el vostre regne.

Faci's la vostra voluntat,

així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia,

doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.

I perdoneu les nostres culpes,

així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,

ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Amén.

Category:
Catalan