2014!

 

Proč vlastně slavit nový rok? Dobře víme, že kalendář byl sestaven uměle…

A přeci : na počátku roku 2014 si posíláme přání, dáváme si předsevzetí… kdo ví, jak dlouho vydrží…

Počátek roku navazuje na konec toho předchozího. Začínat něco nového nám dává příležitost pohlédnout na to završené, podívat se, co přinesl rok 2013. Uplynulý rok měl jistě svá temná i světlá místa, své radosti a strasti, své úspěchy a neúspěchy. Ale ať už byl jakýkoliv, patří se za něj vzdávat Bohu díky.

Jak říkávala svatá Jeanne Jugan, zakladatelka malých sester chudých: „ sluší se vždycky říkat: Bůh buď pochválen, díky můj Bože či chvála Bohu“ Ať už je situace jakákoliv!

Vzdávejme tedy Bohu díky za rok, jenž se naplnil!

Začátek roku, to je také, a především, příležitost podívat se kupředu – s důvěrou a vždy s nadějí!

Svěřme tedy tento nový rok Pánu na přímluvu Panny Marie!

Prosme je, aby bděli nad naším papežem Františkem, aby mu stále pomáhali v jeho službě.

Prosme je o mír a pokoj. Pokoj v každém srdci, pokoj v rodinách, komunitách, našich zemích i na celém světě.

Prosme je, aby bděli nad rodinami, základem společnosti.

Začněme opět s naším růžencem!
To je opravdu užitečné předsevzetí pro rok 2014!
Předsevzetí, které bychom měli dodržet!

Požehnaný rok 2014 všem!


Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Generální promotor pro růženec

Category:
Czech