O Živém růženci

Živý růženec je společenství, jehož členové si po patnácti mezi sebou každý měsíc losem rozdělují patnáct tajemství posvátného růžence, aby každý z nich se svůj desátek denně zbožně pomodlil. Z toho plyne, že každých patnáct členů Živého růžence se denně dohromady modlí všech patnáct tajemství Žaltáře Panny Marie (toto je původní název růžence).

Bratrstva posvátného růžence, Věčný růženec a Živý růženec se podobají v tom, že jsou sice různými formami ale téže modlitby posvátného růžence. V každé z nich se modlí kompletní růženec:

a) členové bratrstev posvátného růžence se každý sám modlí kompletní růženec každý týden,

b) členové Věčného růžence se modlí každý sám kompletní růženec v určenou hodinu a to buď každý rok, nebo každý měsíc,

c) každých patnáct členů Živého růžence dá denně dohromady modlitbu kompletního růžence.

Tyto formy se však dost liší co do odpustků a jiných milostí, jež jsou jim uděleny. A v tomto ohledu mezi nimi vynikají bratrstva.

Živý růženec vzniká v roce 1826 v Lyonu zásluhou Marie Pauliny Jaricot, známé to zakladatelky „Díla šíření víry.“ Šlo ji o modlitbu růžence v době, kdy bratrstva byla pozapomenutá, nebo dokonce cíleně ničená. Zřejmě doufala, že nová forma přitáhne věřící a zjedná růženci opět postavení, které si zaslouží.

Category:
Czech