Meditovat radostná tajemství s fr. Lukášem Fošumem OP

Zvěstování

Na počátku svedl anděl nejprve ženu, a potom celé lidstvo k pádu. Když nastala plnost času, zvěstuje anděl Panně, že počne Toho, který přinese spásu všem lidem všech časů. Opakujme každý den andělské pozdravení, tuto modlitbu, která nám otevírá Nebe!


Navštívení

Maria přichází k Alžbětě, a Ježíš přichází k Janovi. Alžběta zdraví Marii a Jan zdraví Ježíše. Všichni čtyři mají podíl na jediném tajemství Emanuela, Boha, který přichází k nám.
Dej nám, Pane trpělivost Alžběty, lásku Marie a horlivost Jana Křtitele, abychom žili a hlásali obrácení a víru v Božího Syna!


Narození

Před tím, než dostal od Piláta spíše zesměšňující titul „židovský král“, nazývá Ježíše prorok Izaiáš „knížetem pokoje.“ Ať nás pravidelné rozjímání o Kristově narození proměňuje v nová knížata, v nové prince pokoje. Ve světě je jich tolik potřeba!


Obětování

Kdysi dávno hovořil skrytý Bůh ve stanu pouze k Mojžíšovi. Nyní mluví Simeon ke všem o Mesiáši, kterého vidí na vlastní oči. V náruči chová Toho, jenž je věčným chrámem nové smlouvy. Kdykoliv vcházím do kostela, připomeň mi Pane, že Ty sám jsi mi přinesl spásu!


Nalezení Ježíše v chrámu

„Hle, jdeme do Jeruzaléma“, říká Ježíš při své poslední cestě do tohoto města. Vzpomíná při tom na své pouti z dětství, kdy kráčel za svými rodiči. Jejich překvapení nad odpověďmi, které dával učitelům Zákona, je předznamenáním úžasu žen nad prázdným hrobem.
Dej růst naší víře, Pane, tak jak si dal růst víře panny Marie a svatých žen!


Viz obdobně tajemství světla, tajemství bolestná a tajemství slavná

Category:
Czech