Růženec za nového magistra Řádu!

Každé tři roky se zástupci bratří z celého světa shromažďují na Generální kapitule, aby určili hlavní linie, které budou inspirovat život Řádu jako celku.

Každých devět let je slavena Generální kapitula, která je svým způsobem speciální. Nazývá se volební, poněvadž je během ní zvolen nový magistr řádu.

Před devíti lety, v roce 2001, kapitula v Providence zvolila za hlavu řádu bratra Carlose Alfonse AZPIROZE COSTU. Byl to právě on, kdo se rozhodl jmenovat generálního promotora pro růženec, třebaže tato funkce nebyla již dlouhou dobu obsazena. Právě díky němu mohl vzniknout tento web!

Mezi mnohými dokumenty adresoval celému Řádu také jeden List o růženci, aby nastartoval rok Růžence (2008), a také jeden Dopis o růžencových týmech.

Vzdávejme Bohu dík za tato léta prožitá pod pohledem Panny Marie Růžencové!

Před několika dny generální kapitula v Římě (31. srpna – 21. září 2010) zvolila nového magistra řádu. Je jím Francouz, bratr Bruno CADORÉ, bývalý provinciál provincie Francie. Stal se tak šestaosmdesátým nástupcem svatého Dominika.

Může být něco přirozenějšího, než ho svěřit Panně Marii Růžencové? Ta, která zvláštním způsobem miluje náš řád a mnohokrát to během jeho historie ukázala, mu jistě dokáže pomoci v jeho náročné službě, inspirovat ho a chránit.

Ano, modleme se růženec za našeho nového magistra řádu!

Modleme se, aby byl strážcem a šiřitelem této krásné pobožnosti, kterou nám Panna Maria svěřila!

Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.
Generální promotor pro růženec

Autor tohoto editorialu (ve francouzštině)

Category:
Czech