Růženec … modlitba pro postní dobu

Ocitáme se v postní době, těchto několika týdnech, které nás připravují na velikou oslavu Zmrtvýchvstání Páně. V tomto čase se máme mít k tomu, abychom obnovili půst, modlitbu a almužnu. Čtyřicet dní bdění, během nichž nás Pán chce najít pozorné.

Také nás vybízí k tomu, abychom ho následovali na poušť !

Do pouště se nevydáme s prázdnýma rukama. Vezmeme s sebou svůj růženec. Je to totiž modlitba, která se tak dobře hodí na poušti a v postní době.

Někteří by si snad mohli myslet, že se růženec hodí k postu, protože jde o modlitbu … kající. Tak tomu ovšem vůbec není ! Modlitba růžence, který je tak milý Panně Marii, je spíše potěšením, radostí, modlitbou, již spíš žijeme, než se ji modlíme.

Proč se tedy tak dobře hodí pro půst, pro poušť ?

Poušť je místo sucha! A zrovna to často nastává v našem duchovním životě. A právě když je všechno suché, nejjednodušší je chopit se slov růžence, těch slov, která jsou nám dána pro případ, kdy my sami nemáme slov, která jsou slova anděla, jedné ženy, která jsou slova Boha!

Poušť je místo ticha. To není zdaleka vždy přítomno v naší duši, vězeňkyni našeho světa, kde je tolik hluku, tolik šumů, které spoutávají naši komunikace s Bohem. Růženec umožňuje tichu a kontemplaci, aby se usadily.

Poušť je místem setkání s Bohem. A jak jen se s ním lépe setkat než v Písmu, které nám sám dal? S meditacemi růžence, ve spojení s posvátnými texty, můžeme vyrazit na poušť, kde bude mluvit k našemu srdci.

Požehnanou postní dobu všem … s růžencem!


Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Generální promotor pro růženec

Category:
Czech