Růženec svatých

Na samém počátku měsíce listopadu slavíme slavnost Všech svatých. Hned následující den je poté zasvěcen modlitbě za všechny věrné zesnulé.

V Kazatelském řádu týden nato slavíme všechny dominikánské světce a nazítří všechny řádové zesnulé.

Proč klademe takový důraz na zesnulé … a svaté?

Jednoduše proto, že modlitba za zesnulé je nezbytná k tomu, aby mohli vstoupit, plně očištěni, do Božího světla.
Snad také proto, že všichni máme jistotu, že zemřeme i my … a že jsme všichni povoláni ke svatosti!

Tak tedy, jako to činilo tolik světců před námi, počínaje svatým Piem V., přes svatého Ludvíka Grigniona z Montfortu a svatou Bernadettu až po pasáčky z Fatimy - vezměme tohoto listopadu do ruky růženec!

Budeme moci náš růženec meditovat s těmito úmysly:
první desátek: za všechny umírající, zvláště ty osamělé
druhý desátek: za duše v očistci
třetí desátek: za milost dobré smrti
čtvrtý desátek: aby v nás rostla touha po svatosti
pátý desátek: jako díkůvzdání za všechny svaté, které Bůh dává své Církvi

Požehnanou modlitbu s Marií na cestě svatosti!


Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Generální promotor pro růženec

Category:
Czech