Resurrexit, sicut dixit, alleluia !

Jsou skončeny dny Utrpení slyšeli jsme během slavnostního požehnání Velikonoční mše. Tak máme nový důvod vzít do rukou svůj růženec, abychom vzdávali díky po celý tento velikonoční čas.

Učiníme tak meditací slavných tajemství…

Vstupme do radosti Vzkříšení!

Nechme se unést za Pánem do jeho Nanebevstoupení!

Vezměme slova, která nám vdechuje Duch Letnic, abychom se radovali v naší Církvi!

Nazírejme Naši Paní v jejím Nanebevzetí, předobrazu toho, co čeká věřící!

A hleďme tam, kde je Žena Korunována, naše Matka a Královna!

Ano, jsou skončeny dny Utrpení!

Chopme se svého růžence, je čas díkůvzdání, čas slávy !

Regina Cæli, lætare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.


Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Generální promotor pro růženec

Category:
Czech