Slavný růženec

 

Světlo velikonočních svátků ještě září v našich srdcích a my jsme odteď v období, které předchází Letnicím a které nazýváme dobou velikonoční.

Bylo by politováníhodné myslet si, že Velikonoce jsou konečným bodem, tím, kdy se končí půst a že tedy můžeme polevit v duchovním životě. Zmrtvýchvstání nás naopak nechává vstoupit do slavného období, kdy již zakoušíme skvělost nebe. Po postním tréninku, kdy jsme se snažili pečovat o své vztahy s Pánem, budeme nyní pokračovat se stejným elánem, pochopitelně se svým růžencem! Byla by věčná škoda opustit dobré návyky postní doby… a pokud jsme si je ještě neosvojili, nevzdávejme to! Nikdy není pozdě konat dobro!

Neexistuje, že bychom usnuli na vavřínech Vzkříšení. Jistě, Kristus vyšel jako vítěz ze hrobu. Jistě, přemohl smrt. Ale neučinil tak pouze pro sebe. Nás všechny strhává za sebou, ke svému Nanebevstoupení. A na nás všechny sešle svého Svatého Ducha v den Letnic.

A Marie, ve svém Nanebevzetí a svém Korunování v nebi, ohlašuje to, k čemu jsou všichni věřící voláni: slávu nebes. Jak lépe k ní dospět, než rozjímáním jednotlivých tajemství růžence?

Velikonoční doba tedy bude výtečnou příležitostí, abychom rozjímali zejména tajemství slavná. Náš velikonoční růženec bude tedy Růženec slavný!

Jistě, tak jak jdou jednotlivé dny, budeme rozjímat různá tajemství, ovšem všechna budou mít zvláštní ladění, zvláštní barvu. A za každým tajemstvím bude skryta sláva Vzkříšeného!

Každému přeji požehnaný velikonoční čas, požehnaný čas Slavného růžence.


Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Generální promotor pro růženec

Category:
Czech