Tajemství radostná

Nazareth: Verbum caro hic factum est - Fr. Bruno Clifton OP

In the town of Nazareth, in the north of Israel, stands the beautiful stone structure of the Basilica of the Annunciation. It is built on the suggested site of the house of Mary, before she was married.
The house where Gabriel came and, without knocking or raising a sound, went in.

Like any other street in any other dusty town in the Galilean hills, life went on. People walking to and fro about their business: to work, to the well, to the market, to the workshop of Joseph, Mary’s betrothed, just across the street.

English

Maria, Mẹ Đầy Ân Sủng - Giuse Lê Xuân Hiệp, OP.

Mầu nhiệm Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Giáo Hội tin tưởng ngay từ đầu, được suy tư học hỏi qua bao thế hệ, và đã được Đức Piô IX công bố thành tín điều. Đức Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội vì Mẹ đã được tuyển chọn để làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Mẹ là Eva mới trong cuộc tạo dựng mới.

Niềm tin vào sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria là một niềm tin không thễ thay đổi. Các nhà thần học đã chứng minh điều đó, các giáo phụ giảng dạy, các nhà giảng thuyết đã phổ biến...

Vietnamese

Avec Marie, dans le temple

Homélie prêchée en l’église Saint-François-de-Paule de Nice, le 2 février 2014, pour la fête de la Présentation du Seigneur.


Frères et sœurs, nous fêtons aujourd’hui la Présentation de Jésus. C’est une fête de lumière, de pureté. C’est l’entrée du Seigneur dans son Temple, annoncée par le prophète Malachie.
French

Jésus, Lumière des Nations

Homélie prêchée le 2 février 2014, pour la fête de la Présentation du Seigneur, au Couvent des Ursulines de Fribourg (Suisse)

Dans l’Évangile d’aujourd’hui Jésus est désigné comme la lumière. Rappelons nous les mots de Syméon : « Car mes yeux ont vu ton salut... lumière pour éclairer les nations... ». A nous de réfléchir sur ce que cela veut dire.

French

Như Mẹ Maria, Thưa Vâng Trong Cả Cuộc Đời - Antôn Nguyễn Thành Chương, OP.

Kính thưa cộng đoàn !

Trong ba Chúa nhật mùa vọng vừa qua chúng ta đã nghe Thánh Maccô và Gioan kêu gọi hãy tỉnh thức, sám hối, dọn tâm hồn và hãy vui lên để đón Chúa vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Hôm nay, Chúa Nhật cuối cùng trong bốn Chúa Nhật Giáo hội dành cho chúng ta để chuẩn bị đón mừng đại lễ kỷ niệm biến cố Chúa Giáng Sinh.

Vietnamese

Pages

Subscribe to Tajemství radostná