V říjnu s růžencem!

 

Opět společně prožijeme říjen, měsíc růžence.

V mnoha provinciích našeho Řádu pořádají bratři a sestry různé aktivity, aby oslavili Pannu Marii Růžencovou, jak se sluší apatří.

K její cti jsou organizovány různé poutě. To se týká zejména dvou francouzských provincií (provincie Francie a Toulouse), které se setkávájí v Lurdech první týden měsíce října.

Tento rok to je provincie Svatého Vincenta Ferrského ve střední Americe, kdo oslaví Královnu růžence zvláštním způsobem.

Panna Marie Růžencová je tam velmi uctívána, neboť je patronkou arcidiecéze San Salvador a také Guatemaly.

Právě v této zemi slaví již 125 let říjnových slavností, jichž jsem se mohl letos s velkou radostí mohl účastnit spolu se svými bratry a sestrami.

Tématem letošního zamyšlení při této příležitosti je "Marie, kontemplace a kázání Slova".

Vzývejme přímluvu Panny Marie Růžencové, abychom po jejím příkladu dokázali kontemplovat Slovo a (pře)dávat ho světu !

Požehnaný měsíc růžence !

Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.
Generální promotor pro růženec

Category:
Czech