„Modlete se růženec každý den!“

Toho 13. května 1917 se krásná Paní, oblečená celá v bílém, oslňující světlem, zářivější než slunce, která se zjevuje třem dětem, vyjadřuje jasně – žádá je, aby se modlily růženec každý den: „za pokoj ve světě a ukončení války.“

Nacházíme se v roce 1917, Evropa uvízla v tom, co bude později nazváno První světovou válkou a její oběti se počítají na milióny.

Je tedy nanejvýš naléhavé modlit se za ukončení tohoto děsivého konflikt, vzít do ruky růženec a recitovat tuto modlitbu, která je modlitbou za pokoj ve světě a která dává pokoj tomu, kdo se ji modlí.

Událo se to takřka před sto lety. Je tedy žádost Naší Paní je pouhou součástí již uplynulé minulosti, spojenou s určitým historickým kontextem ? To není zdaleka tak jisté!

Fatimská svatyně – která označila náš web za jeden ze svých nejnavštěvovanějších odkazů za měsíc leden – již připravuje oslavy stého výročí svých mariánských zjevení. Jde o výmluvné znamení aktuálnosti fatimského poselství na počátku jednadvacátého století !

Jistě, už nejsem sužování světovou válkou, ovšem množství regionálních válek a konfliktů stále pustoší naši Zemi. Média nám zvědavě ukazují násilí a nenávist, která řádí v Pobřeží Slonoviny, Tunisku, Egyptě a v mnoha dalších zemích. A to nepočítáme všechny situace utrpení a nespravedlnosti, které – daleko od pohledů kamer – nahlodávají každodennost miliónů lidí.

Jak jen našemu světu chybí pokoj!

„Modlete se každý den za pokoj ve světě a ukončení války!“

Zpráva je jasná. Je to víc než žádost, je to to příkaz. A svět toho má tolik zapotřebí.

Modleme se růženec se zápalem a vytrvalostí, sami, nebo ve skupinách, aby na přímluvu Panny Marie Růžencové, pokoj zavítal do našich srdcí, našich rodin, našich společenství, naší země a našeho světa.

Modleme se růženec … každý den!


Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Generální promotor pro růženec

Category:
Czech