Preĝo de Fatimo

Ho, Jesuo, pardonu al ni ĉiujn niajn pekojn,

gardu nin de la infera fajro

kaj konduku ĉielen ĉiujn animojn,

antaŭ ĉio la animojn kiuj plej bezonas vian sanktan mizerikordon.

Category:
Esperanto