Mouvements

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi - Các Nhóm Và Một Tinh Thần

1. Năm 1944, cha Eyquem, O.P. với hai mục tiêu

Từ khi chịu chức linh mục vào năm 1944, Joseph Eyquem nổi bật lên với hai điểm:

Muốn làm tông đồ cho những người nghèo khổ nhất;

Ưu tư về cách tổ chức, cơ cấu tổ chức cho phép lòng trung thành trong công trình cần phải hoàn thành.

2. Bản phác thảo của tháng 07/1954: năm nguyên tắc

Cha cũng trình bày trong bản dự thảo tháng 07/1954:

“Một vài nguyên tắc để định hướng cho Kinh Mân Côi:

Vietnamien

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Những Giai Đoạn Của Một Lịch Sử

Sau khi những cột mốc đã được trình bày ngắn gọn và nhanh chóng, bây giờ chúng ta sẽ đào sâu thêm để biết rõ hơn. Những ngày tháng, hứng khởi và những sự kiện, những điểm này liên kết với nhau như những hạt ngọc của một tràng chuỗi Mân Côi!

1. Mười năm đầu tiên: 1955 - 1965

1/ Ngày 01/09/1955, tu viện Rômanô, Toulouse

Ngày 01/09/1955, từ tu viện Rômanô ở Toulouse, cha Eyquem viết cho Bề trên Cao cấp của mình là cha Vincent-de-Paul Rande, Giám tỉnh Tỉnh dòng Toulouse:

Vietnamien

Pages

S'abonner à Mouvements