Chúa Hiển Dung Củng cố Đức tin Các Tông Đồ - Vincente Trọng Đại, OP.

Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống mầu nhiệm khổ đau bằng cách tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, nghĩa là với tinh thần chấp nhận và tín thác trông cậy vào Chúa.

Chúa Hiển Dung đánh dấu thời điểm quyết định trong sứ vụ của Chúa. Đây là biến cô mạc khải vinh quang Ngài, nhằm khích lệ, củng cố niềm tin cho các tông đồ và tất cả những ai trung thành với ơn gọi của mình. Chúa Giêsu đem ba tông đồ tới chỗ ở riêng biệt trên núi cao, Ngài tỏ mình cho họ trong ánh sáng và vinh quang của Ngài là Thiên Chúa. Cũng Như ba môn đệ Hội thánh chiêm ngưỡng khuôn mặt biến hình của Chúa Kitô, để củng cố trong niềm tin và để khỏi hoang mang trước khuôn mặt tan nát của Người trên thập giá. Ngài đã chiếu rọi ánh sáng vào đau khổ và sự chết khi đón nhận tất cả với tâm tình hiến dâng, phó thác và tin yêu nơi Chúa Cha. Với Chúa Giêsu, thua thiệt, mất mát đã trở thành lợi lộc, thất bại rủi ro trở thành cơ may. Cũng qua biến cố Hiển Dung này Ngài vạch ra cho mọi người Kitô hữu con đường phải theo. Đó là con đường của Thập giá dẫn đến vinh quang, con đường của đau khổ dẫn đến hân hoan, con đường của thất bại dẫn đến hy vọng, con đường của sự chết dẫn đến sự sống Phục Sinh. Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các tông đồ trong ánh sáng rực rỡ, nhằm tăng niềm tin cho các tông đồ đồng thời cũng vỗ về chúng ta hãy tín thác nơi Người, làm cho chúng ta thêm phấn khởi, để mong đợi ánh sáng của lễ Phục sinh.

Ngày xưa, Các môn đệ chứng kiến cuộc Hiển Dung và được Chúa Giêsu dặn dò các ông : "Đừng cho ai biết về thị kiến ấy cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy ". Còn Chúng con không thấy Chúa biến hình như Phêrô, Giacôbê hay Gioan, và càng không thấy cảnh Môisê và Êlia xuất hiện đàm đạo với Chúa Giêsu, cũng chẳng được nghe Chúa Cha giới thiệu Chúa Giêsu và kêu gọi chúng con đón nhận Lời. Nhưng qua thánh lễ chúng con vẫn được thấy dấu hiệu Chúa biến hình. Thánh lễ đưa chúng con lên núi của bàn thờ và tỏ cho chúng con thấy Chúa Giêsu trong sắc trắng cùng bánh Thánh, trong rượu nho tinh tuyền. Trong nghi lễ thánh này, Chúa quy tụ chúng con lại để cùng ăn, cùng hát, cùng cầu nguyện, cùng chúc bình an cho nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi lần chúng con đến bàn tiệc thánh, Chúa đã cho chúng con được nhìn ngắm dung mạo của Chúa ẩn mình trong hình bánh trắng nhỏ nơi nhà tạm. Chúa nói cho chúng con : “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống đời đời, vì thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống”. Lạy Chúa chúng con tin vào tình thương của Chúa, Đấng làm tất cả để con người được sống bằng tình yêu của Người và được hạnh phúc trong cuộc sống vĩnh cửu.

Chúa hiển dung hay Chúa biến hình là để khích lệ các môn đệ đón nhận con đường thương khó, con đường thập giá mà Người trải qua và chúng ta cùng đi với Ngài trong hành trình thương khó này qua 40 ngày chay thánh. Biến cố hiển dung vẫn được nối dài trong từng ngày, trong kỷ niệm sống hôm nay của mỗi người.

Vấn đề còn lại là chúng ta biết theo Người lên núi, ở với Người một đôi phút trong mỗi ngày sống, nhìn thấy Người trong những biến cố lớn nhỏ của đời mình, của đòng lịch sử cứu độ và của sách sử con người. Người còn đó, khuôn mặt Ngài rạng rỡ yêu thương, để chúng ta tin tưởng Ngài và làm hết những gì chúng ta có thể làm, để cho từng ngày sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Một thoáng biến hình của Chúa Giêsu đã làm cho tâm hồn của các môn đệ được bình thản, từ đó Ngài đã cùng với các môn đệ từng ngày một đến gần cuộc thương khó và tử nạn mà Chúa Cha muốn để cứu độ nhân loại. Bài học mà Chúa Giê su mang lại cho chúng ta là được an bình trong những thử thách cam go, đồng thời giúp chúng ta tăng thêm nguồn lực sống để mỗi ngày trở nên con cái Chúa hơn và yêu thương anh em.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ước chi cuộc Hiển Dung của Chúa Kitô tặng ban sức mạnh cho cho chúng con, để có thể vượt qua mọi thử thách trong đời sống đức tin, trung kiên với Chúa đến cùng, và ánh sáng Phục sinh của Chúa Kitô sẽ bừng tỏa trong cuộc sống đời thường của mỗi người chúng con Amen.

Category:
Vietnamese