Zachraň sebe i nás

Kázání na Květnou neděli, cyklus C

„Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“

Bratři a sestry, těžko bychom v evangeliu nalezli pochopitelnější, přirozenější, oprávněnější a adekvátnější prosbu, než je tato. Co jiného chtít po Kristu, než aby nás zachránil a spasil? Od koho jiného žádat záchranu, než právě od Krista! Vždyť on je Mesiáš!

Ovšem právě proto slavíme Květnou neděli, právě proto čteme ještě před pašijemi evangelium o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma; abychom pochopili, co znamená, že je Mesiášem, abychom poznali, jakým Mesiášem je. Mesiášem chudým a pokorným. Mesiášem, který vyhledává poslední místo: ať už je to hřbet oslátka, nebo dřevo kříže.

„Zachraň sebe i nás!“ Co na to má Ježíš říct? Vždyť by mohl plným právem odpovědět: „Právě to dělám!“ Ano, právě tím, že visí na kříži, nás zachraňuje. Právě tím, že se odmítl zachránit, tím, že šel dobrovolně na smrt, tím, že poslušně vykonal Otcovu vůli, tím nás zachránil. Zatímco lotři a spolu s nimi celý svět visí na kříži pro své vlastní viny a není schopný z něj sestoupit, Ježíš na něj vystoupal, nevinný, dobrovolně, aby nás z něj zachránil! Nejen, že se dal přičíst mezi zločince, on se vydal do rukou zločinců, aby právě je zachránil. On jediný, který nepotřebuje zachránit, zachrání svou smrtí všechny ostatní.

Ježíš je Mesiáš, Mesiáš pokorný a poslušný. Poslušný vůle svého Otce. Otce, jemuž adresuje svá první i poslední slova na kříži. Otce, jehož prosí o odpuštění nejen pro své vrahy, ale pro každého z nás. Poslušný Otce, jenž ho poslal zachránit ne jen ty dva lotry, ale celý svět. Otce, jemuž se zcela odevzdal a jemuž odevzdává svého Ducha.

A právě proto, že byl svému Otci zcela poslušný, poslušný až k smrti kříži, právě proto může říct s naprostou jistotou a účinností nejen druhému lotrovi, ale každému z nás: „Amen, ještě dnes, budeš se mnou v ráji!“

 

Category:
Czech