An nou chante manifika avèk Marie

Wi, Kris la ap vini nan glwa a ! Menm sa nou te konn viv nan tan lavan yo. Tan sa yo ki konn pote anpil esperans plis ke pote tèm istwa, kris la ap vin chache tout moun. ni vivan yo, ni mò yo pou ka fè mond lan pase nan wayom kote bondye ap prepare pou tout moun nan ! wi avni pèsonèl nou yo e pa tout lot moun yo nan Bondye men yo pa nan men okenn lot fos ka detwi tè a.

Sou ki sa esperans fòmidab sa ka fonde ? sou sa Bondye ap ba nou kom pwomès yo ; li voye pitit li, li pat voye l pou l kondane mond lan men pou te sove mond lan. Jezi se sovè mond lan, li ale nan misyon an jika fen an pandan li bay vi l sou kwa a men Bondye li menm te fe l leve ankò nan mitan mò yo e li fe Jezi rantre nan glwa ankò. Li te fe Marie rantre nan glwa a e li vle pou nou tout rantre nan menm glwa sa tou. Paske Jezi se premye moun ki te mouri e ki te leve nan mitan mò yo li menm ki rantre nan glwa papa li ,nou sipoze swiv li tou.

Bondye fe nou youn pakèt pwomès e nou konnen nwèl depi lè ke pawòl la te tounen moun. Bondye vizite pèp li ya e li p’ap abandone nou menm lè nou fè peche . Bondye avèk nou se gras a Jezi kris la ki te fèt pa Marie.

Menm poukisa Marie chante manifika a pandan ke Jean Baptiste ap danse nan vant Elizabeth ; Jwa ap retounen sou tè a paske Bondye avèk nou.

Nan nwèl la Bondye vini nan chè a , ann chante evènman sa. Nan fen tan yo, Bondye ap vini nan glwa a paske venkè nan lamò.

Ant de evènman sa yo. Se tan legliz la, se tan pa nou! Jezi resisite e li pa sispann avèk nou : li ba nou lesprisen an, li konfye nou pawòl li.

Li geri sa ki te malad e ki tap soufri nan kè yo,nan kò yo e nan lespri yo .se pou sa n’ap chante manifika avèk Marie.

Nan mwa desanm nan 2014 la, menm jan ak Marie, mwen propoze chak manm nan ekip wozè yo pou yo ekri ou byen di manifika pa yo nan rankont yap fè nan mèvèy Bondye ap fè nan pwomès li yo.


Category:
Haitian Creole