Radostné tajomstvá - júl 2016

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Mária, keď jej anjel zvestoval, že sa má stať Božou Matkou, vyslovila svoje „Áno“. Prisvedčiť Bohu vo chvíli zvestovania býva niekedy veľmi ťažké, no neprisvedčiť je vždy nerozumné a riskantné. Čo by sa asi stalo, keby sa bola Panna Mária naľakala účasti na budúcej krvavej afére svojho Syna a povedala by „nie“? Nuž, Boh by bol pre svoj plán našiel zaiste inú ženu, alebo iný spôsob, ako poslať svojho Syna na svet, a dievča z Nazareta by sa určite nebolo stalo tou, ktorú Boh vzal s dušou i telom do neba a ktorú nazývajú všetky pokolenia blahoslavenou.
Aj v našom živote sú zvestovania dennými udalosťami!


2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila

Pozorujme nazaretskú Pannu aj v cieli jej cesty. Matky nevedia, čo nosia vo svojom živote: chlapčeka či dievčatko, zdravého či mrzáčika, šťastného či nešťastného človeka, veľkého a slávneho alebo malého a bezvýznamného... Ona však už vie, že nosí a porodí Syna, ktorý sa bude volať Ježiš, t. j. Spasiteľ, nebeský Kráľ, ktorého vláda bude bez konca. Vie, že je Božou Matkou, ale nemyslí, že pre túto najvyššiu hodnosť je oslobodená od spoločenských záväzkov, ako sa my neraz domnievame, keď sa medzi ľuďmi dostaneme o kúsok ďalej než naši rodičia a súrodenci. Mária nezdôrazňuje svoju prednosť, nenárokuje si pozornosť a obsluhu. Je pokorná na duchu!


3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila

Skromné Dávidovo mestečko Betlehem bolo predurčené ako miesto narodenia Vykupiteľa a Spasiteľa sveta. Betlehem znamená v hebrejčine Dom chleba. A Ježiš prehlási raz o sebe: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.“ Chlieb duší. Názov tohto mestečka bol teda proroctvom, predzvesťou ustanovenia Najsvätejšej sviatosti. Božiemu zámeru poslúžili aj tí, čo odohnali Jozefa a Máriu bezcitne od svojich dvier a prinútili ich utiahnuť sa do maštale a uložiť dieťa do jasieľ. Človek, ktorý sa svojimi túžbami stal zvieraťom, len pomocou tohto Chleba (Ježiša Krista) dostane do seba nový, vyšší život Božieho dieťaťa. Len je potrebné, aby mal v srdci dispozíciu pokory!


4.
Ktorého si, Panna, v chráme obetovala

Po Simeonovom proroctve, že Božia Matka bude trpieť, nasleduje tridsať nazaretských rokov, v ktorých Mária ticho pripravuje túto vzácnu obetu, aby ju raz položila na oltár kríža. Po tri roky jeho verejného účinkovania prežíva odlúčenie najlepšej matky od najlepšieho syna. A napokon zostane pod krížom, aby spolu s ním vytrpela potupný smiech a muky ukrutnej agónie. A keď syna prebodne meč, tento meč rovnako prebodne aj ju. Veď syn, ktorý má ešte matku, netrpí nikdy sám. V tejto dráme nám syn a matka dávajú jednu veľkú lekciu o láske. Milovať je toľko, ako dívať sa tým istým smerom: zjednotiť sa v Božej vôli.


5. Ktorého si, Panna, v chráme našla

Členovia svätej rodiny Ježiš, Mária a Jozef sa zúčastnili na púti v Jeruzaleme. Všimnime si ich ako rodinný celok. Čítame: Keď mal Ježiš dvanásť rokov, vybrali sa podľa obyčaje do Jeruzalema. Ak si uvedomíme, že z Nazareta do Jeruzalema bolo treba ísť niekoľko dní pešo, malo by sa nám ozvať svedomie, ak sa bojíme budiť dieťa do kostola, hoci ten stojí len pár krokov od domu, alebo ak my sami zostávame v nedeľu a sviatky bez bohoslužby pod zámienkou domácich prác či únavy. Ako vidíme, svätá rodina nasycovala svoje duchovné potreby a plnili svoje povinnosti voči Bohu spoločne – a to aj za cenu veľkých námah!

 

Autor: fr. Hilár Jozef Štefurik OP

 

Category:
Slovak