Chào em, cô gái Si-on - Giuse Nguyễn Cao Luật, OP.

Suốt cuộc lưu hành trong sa mạc, dân Chúa đã đi dưới áng mây, biểu trưng cho sự phù trợ của Thiên Chúa (Xh 40,34-38). Sau khi nhận lãnh các giới răn tại núi Sinai, dân Chúa đã đặt hai bia đá trong một cái khám và khiêng đi (Đnl 10,1-5). Từ đó, Hòm bia hay Khám Giao ước luôn đi trước dân để dẫn đường. Có Hòm bia, dân không phải lo sợ gì: Họ có thể vượt qua sông mà chân vẫn ráo khô (Gs 3,14-17), họ có thể hạ được thành của địch mà không hao tổn sức lực (Gs 6,14). Lúc dừng chân, Hòm bia được đặt trong một cái lều, gọi là Lều Hội ngộ. Tại đây các vị đại diện cho dân đến cầu nguyện và hỏi ý kiến của Đức Chúa. Hòm bia Giao ước là nơi qui tụ của toàn dân, là niềm vui, là bảo đảm và là niềm an ủi cho mọi người.

Thời Cựu Ước, Lịch sử của dân Chúa luôn gắn liền với Hòm bia, với Khám Giao ước, là hai bia đá khắc ghi những giới răn Chúa truyền. Sau này, trong Tân Ước, lịch sử ấy tiếp tục gắn liền với Giao ước mới, với Hòm bia mới, với Luật mới là chính Người Con của Thiên Chúa.

Lịch sử Cựu Ước về Hòm bia đã được Tân Ước diễn tả sống động hơn. Khi ông Môsê đặt Khám giao ước trong Lều tạm thì đám mây che phủ Lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa bao phủ cả Lều (Xh 40,34). Còn khi Đức Maria thụ thai thì “quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên bà” (x.Lc 1,35). Lòng dạ trinh trong của Đức Maria trở nên nhà tạm của Giao ước mới.

Xưa kia, sau khi chinh phục được Giêrusalem, vua Đavít đã hoan hỉ rước Hòm bia vào thành, đã nhảy múa tưng bừng trước Hòm bia, còn khi Đức Maria gặp bà Êlisabét, trẻ Gioan còn trong lòng mẹ đã nhảy mừng. Câu nói của bà Êlisabét “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43), tương tự như câu nói của vua Đavít: “Bởi đâu khám của Đức Chúa lại đến với tôi?”. Cuối cùng, như Hòm bia đã lưu lại nhà Ôbết – Êđom ba tháng và chúc lành cho gia đình ấy, thì Đức Maria cũng lưu lại nhà bà chị họ ba tháng để giúp đỡ (x. 2Sm 6,4-15 ; Lc 1,39-45).

Trong suốt lịch sử dài chờ mong Đấng Cứu Thế, Cựu Ước vẫn dùng danh từ “thiếu nữ Si-on” để áp dụng cho dân Thiên Chúa. Thiếu nữ ấy sẽ khai sinh nhân loại mới, dân được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Tác giả Luca dùng danh từ thiếu nữ Sion để áp dụng riêng cho Đức Maria, khi kể lại việc Thiên sứ truyền tin và cuộc thăm viếng bà Êlisabét : Đức Maria là thiếu nữ Si-on, là hiện thân và kết tinh của dân Thiên Chúa. Lời chào “đầy âng sủng” và “hãy vui lên” không phải là lời chào thông thường, nhưng là kiểu nói của Cựu Ước, dành riêng cho toàn dân Israel như là người được Thiên Chúa yêu mến. Trong bài kinh ngợi khen cũng thế, không những Đức Maria nói lên lòng biết ơn riêng tư (Lc 1,46-49) mà còn thay cho toàn thể dòng dõi Áp-ra-ham để nói lên niềm tri ân và vui mừng chung (Lc 1,50-55), nghĩa là Đức Maria xuất hiện trong vai trò “thiếu nữ Si-on”.

Dân Israel – Thiếu nữ Si-on – Hội thánh – Đức Maria: những thực tại ấy liên kết với nhau, nói lên cả một quá trình của hy vọng, của phấn đấu, của thành tựu. Sách Khải huyền của thánh Gioan (bài đọc một ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời Kh 11,1-17) đã diễn tả lại sinh hoạt ấy. Hội thánh đã tiếp bước từ lịch sử của Israel Cựu Ước mà bây giờ Đức Maria là đại diện, là hiện thân. Rồi Hội thánh cũng chính là thiếu nữ Si-on mới đang mong chờ ngày Đức Kitô trở lại. Trong cuộc chờ đợi đó, là một cuộc chiến dai dẳng giữa những người theo Chúa và ma quỉ. Hội thánh ấy cũng chính là mỗi người chúng ta, sẽ phải khai sinh Đức Kitô trong đời mình, đưa Đức Kitô đến cho toàn thế giới, chống lại những thế lực của thần dữ đang rình rập để cướp đi những hoa trái của chúng ta…

Lịch sử Israel đáng cho chúng ta kính cẩn cúi đầu chào. Lịch sử của Hội thánh cũng xứng đáng cho niềm hy vọng, và cuộc đời của Đức Maria thật xứng đáng để noi theo.

Xin gởi lời chào đến toàn dân Israel Cựu Ước, cô thiếu nữ Si-on cũ. Xin gửi lời chào đến Hội thánh, cô thiếu nữ Si-on mới. Xin gửi lời chào đến Đức Maria, cô thiếu nữ hiện thân cho cả hai Giao ước, đã hạ sinh Đức Kitô về mặt thể lý lẫn tinh thần. Và xin gửi lời chào đến từng người, như là một thiếu nữ Si-on đang mang Đức Kitô trong mình và loan truyền Người cho người khác.

Category:
Vietnamese