Oni nepochopili, co jim chtěl říci…

Nepochopení … patří k životu. Patří k lidskému životu, patří k životu mezi těmi nejbližšími, patří k životu v rodině. A není na tom nic špatného. Není to ničí chyba, vždyť se vyskytlo i ve Svaté rodině. Není to nutně důsledek hříchu, ani špatné vůle, vždyť nic takového se u Marie ani u jejího Syna nevyskytovalo a ani nemohlo vyskytnout. Jde o důsledek, alespoň vzdálený, toho, že pro každého z nás platí a musí platit, že musí být v tom, co je Otce. Každý člověk má část svého života, která patří jen nebeskému Otci, kam nikdo jiný nesmí a nemůže vstoupit. Každý z nás patří nejprve nebeskému Otci a nikdo jiný, ani lidé jemu nejbližší ho nedokáží plně pochopit, zcela obejmout, zcela naplnit.

Nepochopení … patří i k životu s Bohem. Ježíš Kristus je pravý člověk a pravý Bůh. A Marie je mu ze všech lidí nejbližší nejen jako člověku, ale i jako Bohu. A jestliže ho plně nechápe ani jako člověka, tím spíš Ho nedokáže plně chápat jako Boha. Ano, stává se nám, že Boží jednání nechápeme, ba že nám způsobuje bolest. A opět to nikterak nemusí být způsobeno nějakým naším hříchem. Ani Panna Maria nechápala všechny Boží činy a záměry, ba co víc, tento okamžik jistě nebyl jediným v životě, kdy jí Boží činy působily bolest a trápení! A když už dostává Ježíšovu odpověď, nechápe ji, stejně jako my často nechápeme Boží odpovědi v našem životě.

Máme však reagovat jako Maria, která všechno uchovávala ve svém srdci. Ano, Maria nechápala mnoho z Božích činů a záměrů, ale chápala to nejdůležitější. Když všichni žasnou nad chápavostí a odpověďmi dvanáctiletého Ježíše v Chrámě, jistě to znamená v první řadě překvapení z nevídaných schopností mladého chlapce a jeho duchaplných řešení složitých rabínských problémů. Ovšem platí to mnohem šířeji. Jeho chápavost se neprojevuje jen v porozumění zápletek svatých písem, ale především v porozumění našim životům. Chápavost, již projevuje každičkému okamžiku našeho života, není jen chápavostí všemocného Boha, Pána Všehomíra, ale Emanuela, Boha s námi, který s námi snášel všechny drobnosti a jednotlivosti našeho pozemského života, který je všechny opravdu prožil na vlastní kůži. Maria toho mnoho z Božích činů a záměrů nechápala, ale byla si naprosto jistá, že Bůh dokonale chápe ji. Ježíš nedával odpovědi jenom na rabínské problémy, ale na životní problémy každého z nás. A Maria je všechny přijímala a uchovával ve svém srdci. Učme se od Marie a věřme, že i když Boha často nechápeme, On naprosto dokonale chápe nás. Věřme, že i když často nerozumíme jeho odpovědím, jsou to ty nejlepší odpovědi, protože pochází od Toho, jenž nás miluje.

 

Category:
Czech