… ponížené povýšil

Nanebevzetí Panny Marie 2015

Dnes slavíme, že Pán, náš Spasitel, vrcholným způsobem naplnil to, o čem zpívá Maria – on povýšil poníženou tím nejdokonalejším možným způsobem, když ji celou, včetně těla, vzal do nebeské slávy.

A je nutné uznat, že v tomhle Pannu Marii nejspíše nenapodobíme. Je na Pánu Bohu, aby povýšil ponížené. Ale můžeme napodobovat Marii v tom, co koná. Evangelista píše, že

Marie se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách…

Co to znamená? V této jednoduché větě můžeme rozlišit tři důležité momenty.

Maria se vydala na cestu…

Každý z nás je povolán, aby se vydal na cestu. Tak jako kdysi Abrahám, Maria opouští, když slyší Boží volání svůj domov, svoji jistotu, svoje zázemí a vyráží do neznáma Boží vůle. Odpoutává se od lidských jistot a klade svou naději pouze do Boha. Je si jistá, že když je Bůh s ní a když ona plní jeho vůli, nic ji nemůže zastavit. Nemusí nijak kalkulovat, nemusí znát cestu ani vědět, co ji na ní potká, prostě odpovídá na Boží volání a nechává na Pánu, aby se o ni staral po celou dobu cesty, jakkoliv už bude náročná. A náročná bude, jak by taky nebyla pro mladou dívku v požehnaném stavu, která je sama.

Marie spěchala…

Láska je jediná věc, která nesnese odkladu. Dnešní doba je uspěchaná, nemáme stání a říkáme, že nemáme čas … na Pána Boha, na modlitbu, na bližního. Spěcháme pořád a často kvůli těm nejmalichernějším věcem. Mariina doba byla naopak až mrtvolně klidná, dlouhé roky monotónně plynuly bez větší změny. Ostatně, i v případě pomoci Alžbětě by se nic zvláštního nestalo, kdyby Marie dorazila o den či dva později. Přesto neváhá a spěchá. Nejde ani tak o účinnost její pomoci, jako o velikost lásky, s níž che pomoci a jež se projevuje právě touto rychlostí. A i o nás mnohé vypovídá, když si pravdivě odpovíme na otázku, kvůli čemu vlastně spěcháme a čemu naopak svůj spěch nevěnujeme.

V horách …

Hory jsou často místem setkání s Pánem, ale především, abstraktněji řečeno, pokud chceme za Pánem, tak musíme „nahoru/ na horu“. A výstup na horu je sice nádherný, ale také náročný. Člověk musí vyvinout jistou námahu, nespokojit se s tím nejjednodušším řešením, nechodit jen po rovných a pohodlných cestách, ale vyrazit na ty obtížné, kde člověku hrozí, že si rozedře boty a zraní nohy. A to právě Maria činí. Jde nahoru, námaze navzdory. Je to cesta náročná, ale vede nahoru. Pannu Marii vynesla úplně nejvýš. Ona se na ni vydala, ale byl to milosrdný Bůh, kdo ji zakončil, když ji vzal do nebes.

I v našem případě bude Pán pamatovat na své milosrdenství, tak kéž i my následujeme Mariinu cestu a vydáme se na ni bez váhání a s odhodláním překonávat překážky.

 

Category:
Czech