Movements

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Để kết luận

1. Một đoàn sủng

1/ Gây ảnh hưởng mang tính tông đồ lên người giáo dân

Chúng tôi đã trình bày một cách bao quát và quá nhanh chóng những gì mà chúng tôi phải kết luận... Tại sao lại không trích lại những lời tự ngôn của cha Joseph Eyquem, người con thiêng liêng của cha thánh Đa Minh; cha Eyquem đã viết đầy nhiệt tâm vào ngày 01/04/1956 cho Bề trên Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết, trong khi đó Các Nhóm Kinh Mân Côi là một hứng khởi và, trong thực hành đang còn tự tìm tòi lối đi.

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Tin Tưởng Vào Việc Tông Đồ Của Người Giáo Dân

1. Một nét đặc biệt vào năm 1958

Đức tin vào ơn gọi tông đồ của người tín hữu giáo dân có thể đối với chúng ta vẫn còn là một điều dễ dàng thấy cần được vượt qua bằng những lời bình luận. Tuy nhiên, niềm xác tín này, và nhất là việc bắt đầu thực hiện cụ thể trong đời sống của Giáo Hội, không khởi đi từ chính Giáo Hội vào năm 1950. Chẳng hạn vào ngày 03/11/1958, bức thư của cha Eyquem đã được gửi tới Giáo Quyền, đức tổng giám mục Gabriel Garrone, minh chứng cho sự khó khăn này.

Vietnamese

Pages

Subscribe to Movements