Mitoetra ao amin’ ny Fitiavan’ i Jesoa

Ny Rôzery iombonan’ny Ekipa
Ny Evanjely miaraka amin’i Maria

Ny haino aman-jery rehetra: radiô, fahitalavitra, gazety, tranokala, dia mampiseho isan’ andro ireo fijaliana mianjady amin’ny olona isan-karazany:mpitsoam-ponenana noho ny ady, fiana-kaviana any amin’ ny tany tsy milamina na tratry ny mosary, ny kolikoly sy fanenjehana aram-pivavahana…Eo amin’ ny fiainana andavanandro dia tsy vitsy ireo tranga azo anampiana ny hafa: havana marary, namana nidonam-pahoriana, ireo misedra korontana ao an-tokatrano na misaraka mihitsy aza, mpiara-monina tsy an’asa sns…

“Mitoetra ao amin’ ny Fitiavan’ i Jesoa”, dia midika hoe:mampiseho amin’ ny asa ny fo feno fango-rahana toy an’ i Jesoa. Fomba iray koa ny fanatonana miresaka amin’ ny hafa (fianakaviana, mpiray vodirindrina, olom-patatra…)ary manampy azy toy ny nataon’ ilay Samaritana tsara fanahy. Aoka ny fontsika hanana fangorahana ny hafa. Ny Fanahy Masina no hanazava ny saintsika amin’ ny fanatanterahana izany. Ilay toerana ho an-kavana, atokana ho an’ ny olona asaina isam-bolana, dia mampahatsiaro ny maha iraka antsika vonona lalandava handray ireo mitady fifankatiavana na maniry hihaino sy hifampizara ny Tenin’Andriamanitra,ilay teny manasitrana sy manome fanantenana Andeha hanaraka an’ i Maria, nitalaho tamin-janany tao Kanà, hangataka ho an’ ireo mangetaheta Fiainana, Fitiavana, Fiadanana sy Rariny.

“Mitoetra ao amin’ ny Fitiavan’ i Jesoa”, midika izany amin’ ny 1er novambra, fiombonana amin’ i Masina Maria sy ny olomasina ary ireo rehetra efa miara-miaina amin’ Andriamanitra any an-danitra.Ny 2 novambra isika dia mangataka ho an’ ireo fanahy ao amin’ ny afo fandiovana, mba hatongavany any an-danitra hiara-tsambatra amin’ Andriamanitra. Farany, miara-mankalaza an’ i Kristy Mpanjaka isika ny alahady 22 novambra.

Ny famonjena atolotr’i Jesoa Kristy sy raisin’ny tsirairay dia mahatonga azy ho zanak’ Andriamanitra.

Thérèse Turlan Delannoy,
Mpiandraikitra iraisam-pirenena

Équipes du Rosaire International
11 rue du Bois de la Chaînée
F-37530 SAINT OUEN LES VIGNES
FRANCE
Équipes International|

Category:
Malagasy