“Nentiny teo amin’ ny toerana atao hoe Golgota i Jesoa... dia nofantsihana”

Laharana faha 419 - Avrily 2017


Ny Rôzery iombonan’ny Ekipa
Ny Evanjely miaraka amin’i Maria


Maty noho ny fitiavany i Jesoa. Ny mpanota no namono azy, nefa maty mba hamonjy azy ireo i Jesoa. Jesoa Andriamanitra manao eny amin’Andriamanitra Rainy. Io Maria mijoro eo anilan’ ny zanany. Nanao eny tamin’ ilay fitiavana tsy misy fetra i Maria. Isika koa ve mba hahay hanao eny sahala aminy hamaly ny fitiavan’Andriamanitra?

Chantal Courtin sy Frera Louis-Marie Ariño-Durand no ao amin’ ny birao vaovao. Mankasitraka ny asa vitan’ i Thérèse sy Frera Gilles ho an’ ny Ekipan’ny Rôzery izahay.

Mpiandraikitra nasionaly tao France i Chantal teo aloha ary mpiandraikitra koa tao amin’ ny diosezin’i Belley-Ars. I Frera Louis-Marie indray dia mamarana ny andraikitra notazoniny nandritry ny 10 taona dia ny Promoteur Général du Rosaire pour l’ordre des Frères Prêcheurs. Aumônier ny faritra tao Toulouse izy teo aloha, ary miandraikitra an’ i Corse ankehitriny. Dia faly izahay mandray ny andraikitra hampiroborobo ny fikambanantsika maneran-tany.Manantena ny fanampiana sy ny vavakareo izahay.

Isam-bolana isika amin’ ny alàlan’ny fiara-mivavaka dia hiaraka handalina ny famindrampon’ Andriamanitra tsy misy fetra.

Ny Tompo anie, amin’ ny alàlan’ i Maria, hanome ny tsirairay ny fahasoavana ilainy hanatanterahany ny iraka maha ekipan’ ny Rôzery azy, sy hiarahantsika manomana ny Fanjakan’ Andriamanitra.


Chantal Courtin
Mpiandraikitra iraisam-pirenena


Équipes du Rosaire International
1, Impasse Lacordaire
F-31078 TOULOUSE
FRANCE
Équipes International

Category:
Malagasy