Bolestné tajomstvá

Ježišova Agónia


Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla naňho hrôza a úzkosť.“ (Mk 14,33)
Gethsemani: Ježiš sám tvárou tvár smrti!
Modlime sa, aby sme my, kresťania sprevádzali našou modlitbou a našou prítomnosťou tých, ktorí umierajú. Nech Svätá Panna prosí za nás, za každého teraz, i v hodinu našej smrti.


Bičovanie

Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.“ (Jn 19,1)
Bičovanie: Ježiš, Spravodlivý, bičovaný za naše hriechy!
Modlime sa, aby sme my, kresťania neboli nikdy ľahostajní ku utrpeniu nevinných.


Korunovanie tŕním

Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa.“ (Jn 19,2)
Korunovanie tŕním: Ježiš, Spravodlivý, korunovaný za naše hriechy!
Modlime sa, aby sme my, kresťania vedeli podoprieť tých, ktorí sú prenasledovaný kvôli viere v Ježiša, Pánovi sveta, ktorú vyznávame aj my všetci. Modlime sa zvlášť za našich bratov a sestry v Iraku, vo Svätej zemi, v Sudáne...


Nesenie kríža

Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.“ (Lk 23,26)
Nesenie kríža: Ježiš, Spravodlivý, drvený krížom pre naše hriechy!
Modlime sa, aby sme my, kresťania boli Šimonmi z Cyrény pre tých, ktorí nesú bremeno životného kríža, modlime sa, aby sme im našou bratskou pozornosťou vedeli pomôcť.


Kristova smrť na kríži

Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: "Je dokonané." Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“ (Jn 19,30)
Pánova smrť: Ježiš, Spravodlivý, umiera na kríži za naše hriechy!
Modlime sa, aby sme my, kresťania boli nápomocní našou ustavičnou modlitbou dušiam v očistci, najmä tým, za ktoré sa nikto nemodlí.


V tom istom duchu: Radostné tajomstvá, Tajomstvá svetla a Slávnostné tajomstvá.

Category:
Slovak