Ještě nepřišla má hodina…

Milá Maruško, milý Mikuláši, dnešní evangelium nám připomíná, že komplikace s organizací a materiálním zabezpečením svatby řešili lidé už v Ježíšově době. A že ony komplikace rozhodně odradily Ježíše od účasti na slavnosti.

„Už nemají víno“, říká Marie. Hned vidíme starostlivou ženu, se smyslem pro detail a pochopením pro ostatní. Zlí jazykové by mohli namítnout, že podle pozdějších slov správce hostiny byli tou dobou už hosté podnapilí, takže bylo jedině dobře, že už neměli co popíjet a Marie se měla, jako pečlivá žena zasadit spíše o snížení konzumace alkoholu, a ne si říkat o dalších cirka šest set hektolitrů … myslím, že my tady dnes bychom měli problém to všechno vypít. To je možná jeden z důvodů, proč jí Ježíš odpovídá tak neochotně. Jeden, ale rozhodně ne nejdůležitější. Ten nejdůležitější sděluje sám Ježíš: „Ještě nepřišla má hodina.“

Svatba v Káně včetně zázraku je jen začátek Ježíšova díla. To co přišel vykonat pro celý svět a tedy i pro ony anonymní novomanžele je mnohem větší věci. Janovo evangelium líčí, jak se Ježíš do Kány ještě jednou vrátil, a vzhledem k tomu, že nebyla příliš velké, můžeme předpokládat, že se s novomanželi opět setkal. Ale nejdůležitější je skutečnost, že všechno, co vykonaná a vytrpí, bude ku prospěchu celému světu. Celému světu a tedy i všem manželům a novomanželům. Těm z Kány stejně jako Vám, milí Maruško a Mikuláši. Všechno, co Ježíš prožil, bylo pro nás a pro naše dobro. Pro nás a pro naši spásu, sestoupil z nebe, vyznáváme v Krédu, pro nás a pro naši spásu také žil na zemi. A to dobro, které nám přináší, není nějaké abstraktní a obecné, ale konkrétní a osobní. A tak budete moci, Maruško a Mikuláši, od nynějška pravdivě říkat, že pro Vás Kristus sestoupil z nebe, aby Vaše manželství bylo požehnané a naplněné láskou. I pro Vás dva vykonal zázrak v Káně, aby tím ukázal, jak je pro něj manželství, i Vaše manželství důležité a cenné. V Káně Ježíš začal projevovat svou lásku celému světu, i Vám dvěma, ale přesně podle slov správce svatby si to nejlepší nechal na chvíli, kdy nastane jeho hodina. Co se vlastně stane, až ta hodina nastane?

Svou spásonosnou misi začíná Boží Syn na svatbě. Nepřichází si jí užít, přichází umřít. Proměnění vody ve víno je jen počátek Ježíšových činů a divů. V Káně ještě nepřišla jeho hodina, aby dal novomanželům ten největší dar, který si pro ně připravil. Svou lásku. Lásku, kterou nám nejen projevil do krajnosti (Jn XIII,1), ale také lásku, již nám dal, abychom se mohli milovat stejnou láskou, jakou nás miloval on sám. Když říká: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy! (Jn XIII, 34), platí to pro všechny křesťany, ale nejprve pro manžele. Láska je to největší, co Bůh mohl lidstvu dát, a manželství je prvním místem, kde je tento dar přijímán. A právě tento dar nám Kristus odevzdal, když nadešla jeho hodina. Hodina kříže, kdy za nás umřel. Umřel, protože nás miloval. Umřel, abychom se mi milovali. Umřel, protože miloval Vás dva, Maruško a Mikuláši. Umřel, abyste se Vy dva milovali, abyste se milovali čím dál víc. Umřel, za Vás dva, aby Vaše manželství bylo krásné, požehnané a plné lásky. Umřel za Vás dva, abyste dokázali společně přežít i mnohem horší věci, než je nedostatek vína. Milí Maruško a Mikuláši, Kristus Vám dnes nepřináší jako svatební dar hektolitry lahodného vína. Přináší Vám svou Krev, kterou za Vás prolil, když přišla jeho hodina.

 

Category:
Czech