Bóg jest miłością!

Kwiecień 2016 - Nr 408


Temat roku 2015/2016:
Wytrwajcie w miłości mojej! (J 15,9)


Czas Wielkanocy to czas przechodzenia…od surowej zimy w Jerozolimie do wiosny, kiedy to kiełkuje życie, od upalnego lata na półkuli południowej do chłodu jesieni.
Jest to przechodzenie od tego, co surowe i gwałtowne, do tego, co łagodne i niosące pokój. Przechodzenie od tego, co zniszczył namiar ciepła albo zimna – do nowego życia!
W Encyklice Laudato Si, papież Franciszek zachęca, byśmy księgę przyrody czytali wkładając w to całą naszą inteligencję, a Pismo Święte – z całą naszą wiarą. Całe Pismo bowiem skupia się na Tajemnicy Paschalnej Chrystusa, Wysłannika Ojca, który przyszedł, by nas zbawid. Poprzez swoją śmierd na krzyżu, Jezus zwyciężył śmierd i wprowadza nas do nowego życia! Przechodząc przez śmierd, Jezus nas zbawia, a czyni to, bo jest „Miłosierdziem” Bożym! Przyciągając nas do swego zmartwychwstania, Jezus okazuje bezinteresowną i bezmierną miłośd, która jest Bogiem samym, bo jest On Ojcem, Synem i Duchem Świętym!

W ten Wielkanocny czas Jezus przychodzi, by każdemu z ochrzczonych zadad to samo pytanie, jakie zadaje Piotrowi, by go przyciągnąd do Życia, które mocniejsze jest niż śmierd: „Czy Mnie miłujesz?”

Chrystus Zmartwychwstały w Sanktuarium
Castelnuovo Don Bosco k. Turynu we Włoszech

 

Wystrzegajmy się zbyt pospiesznej albo zbyt rutynowej odpowiedzi: „Tak kocham Cię, Panie!” Miejmy czas, by wsłuchad się w to wezwanie Chrystusa do kochania Go, jak najgłębiej, do kochania Go z całego serca i całej duszy. Miejmy czas rozkosztowad się w tym wezwaniu Chrystusa, który nas umiłował aż do kooca, oddając za nas swoje życie.

I odpowiedzmy Mu szczerym i prawdziwym sercem: „Tak, oto jestem!”

Nasza odpowiedź, która jest miłością, chce w nas promieniowad, chce, by wszyscy ludzie poznali miłośd Bożą! Dlatego też należymy do Kręgów Różaocowych!
Pomagajmy jedni drugim odpowiedzied Panu Bogu « tak » : Ty wiesz, Panie, wszystko; wiesz że Cię kocham; kocham jak umiem!
Pomagajmy sobie wzajemnie, abyśmy wszyscy umieli pokazywad, że wzywający nas Bóg jest w pełni MIŁOŚCIĄ dla wszystkich!

 

o. Gilles Danroc op
kapelan międzynarodowy

 

Maj 2016 - Nr 409

 

Équipes du Rosaire International
5 rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCJA
Équipes International

Category:
Polish