Błogosławieni miłosierni!

Wrzesień 2016 - Nr 412


Temat roku 2016/2017 :
Błogosławieni miłosierni” (Mt 5, 7)


Błogosławieni miłosierni! Tak, jesteście błogosławieni, gdziekolwiek przebywacie, ponieważ błogosławieństwo miłosierdzia jest skierowane do was!

Bądźcie błogosławieni wszę-dzie tam, gdzie toczy się wasze życie, także w Kręgu Różańcowym, ponieważ Bóg okazuje miłosierdzie wszyst-kim, którzy się do Niego zwracają!

Jeśli jesteście zatroskani, macie kłopoty, spotykają was niepowodzenia, pamiętajcie, że Bóg miłosierdzia może zamienić wasz smutek w radość. Nic bowiem nie jest dla Boga z góry przesądzone, albo czymś uwarunkowane, bo jest On Miłością i okazuje swe miłosierdzie! Każdy może pogrążyć się w kłopotach, w przeciwnościach, w nędzy. Człowiek może potępi drugiego człowieka, Bóg jednak taki nie jest, nie jest taki jak my. Posłuchajcie: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3, 16)

Jeżeli trudno wam się regularnie spotykać albo Krąg przestaje być dynamiczny i misyjny, módlcie się żarliwie, aby Duch Święty, który jest Ojcem ubogich, przyszedł wam z pomocą, byście na nowo podjęli wysiłek i zaproszenie do szczęścia! Pan Bóg, dzięki swemu miłosierdziu, rozprasza mgłę, bo jest On słońcem sprawiedliwości! Przyjmując zaproszenie do szczęścia, jako osoby miłosierne w Chrystusie, jedni rozpoczną jesień bez smutku, dla innych będzie to wiosna nadziei! Niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi, za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia i Matki Bożej Nawiedzenia!

To Ona przyjmuje wszystkich w naszym domu!


o. Gilles Danroc op
kapelan międzynarodowy

Équipes du Rosaire International
5, rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCJA
Équipes International

Category:
Polish