Śpiewajmy nasz Magnificat z Maryją !

Ewangelia z Maryją

Temat roku 2014/2015
Wbrew nadziei, uwierzyć nadziei (Rz 4,18)

Tak, Chrystus przychodzi w chwale! To właśnie przeżywamy w czasie Adwentu naznaczonego niesłychaną nadzieją, że u kresu dziejów Chrystus przybędzie do świata żywych i umarłych, aby przeprowadzić ten świat do Królestwa, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich! Tak, nasza przyszłość osobista oraz przyszłość ludzkości jest w Bogu a nie w możnych tego świata, którzy są zdolni dzisiaj zniszczyć ziemię. Zdolni do najgorszego, kiedy zajmują miejsce Boga i zdolni do najlepszego, kiedy słuchają małych i słabych.

Na czym zasadza się ta niesłychana nadzieja? Na fakcie, że Bóg dotrzymuje obietnicy: wysłał swojego Syna nie po to, by potępić świat, ale żeby go zbawić. Jezus jest Zbawicielem świata, wypełnił swoje posłannictwo do końca, oddając życie na Krzyżu. A Bóg Go wskrzesił i wprowadził do swojej chwały. Pociągnął także do swojej chwały Maryję, swą Matkę, i nas również pragnie pociągnąć. Jest bowiem Pierworodnym wśród umarłych, Pierworodnym z niezliczonej ilości braci. To znaczy z nas, którzy za Nim postępujemy!

Bóg dotrzymuje obietnicy i wiemy o tym w czasie Bożego Narodzenia, kiedy Słowo staje się ciałem! Bóg nawiedził swój lud, nie wydał nas na ciemności grzechu! Bóg jest ostatecznie z nami dzięki Jezusowi Chrystusowi, zrodzonemu z Maryi!
Oto dlaczego Maryja śpiewa Magnificat, podczas gdy Jan Chrzciciel tańczy w łonie Elżbiety: radość powraca na ziemię ponieważ Bóg jest z nami!

W czasie Bożego Narodzenia Bóg się wciela, śpiewajmy wszyscy na Jego przyjście!
U kresu dziejów Bóg przybędzie w chwale, ponieważ jest zwycięzcą śmierci!

Pomiędzy jednym przyjściem a drugim jest czas Kościoła, nasz czas!
A Jezus Zmartwychwstały jest bezustannie z nami: daje nam Ducha Świętego, daje nam swoje słowo, daje nam siebie w Eucharystii i daje się rozpoznawać w naszych braciach, szczególnie tych, którzy cierpią w ciele, w sercu czy w duchu.
Oto dlaczego śpiewamy Magnificat razem z Maryją!
Proponuję, by teraz, w grudniu 2014, każdy z członków Kręgów Różańcowych, tak jak Maryja, napisał lub wyraził swój Magnificat, w którym będą zawarte wielkie rzeczy, jakimi ich w życiu Bóg obdarzył, dotrzymując swojej obietnicy!

Śpiewajmy wszyscy, razem z Maryją, nasz Magnificat
jako akt dziękczynienia Jezusowi, naszemu Zbawcy!

o. Gilles Danroc OP,
kapelan odpowiedzialny za zagranicę

Équipes du Rosaire International
11 rue du Bois de la Chaînée
F-37530 SAINT OUEN LES VIGNES
FRANCE
Équipes International|

Category:
Polish