„Nadzieja pogłębia w nas pragnienie Boga”

Ewangelia z Maryją

Temat roku 2014/2015
Wbrew nadziei, uwierzyć nadziei (Rz 4,18)

Rozpoczynający się 2015 rok przypomina pusty obraz, na którym każdy będzie mógł malować, miesiąc po miesiącu, zrealizowane zamierzenia, chwile szczęścia, chwile bolesne...

Co będzie dla nas najważniejsze w nadchodzącej przyszłości, w której z drżeniem pokładamy nasze nadzieje i oczekiwania?

Czego będziemy spragnieni najbardziej? Spełnienia tego, co ziemskie? Nawet jeśli odczuwane z umiarem zadowolenie jest uzasadnione? Czy też słowa Bożego, które może oddalić pokusy i przyjść z pomocą w momentach próby? Słowo Boże odpowiada na pytania i nadaje sens naszemu ziemskiemu życiu, prowadząc nas ku Prawdzie, pozwalając zrozumieć Bożą logikę, która różni się od ludzkiego rozumowania, pozwalając przyjmować z Wiarą Boże „niespodzianki”.

Dzielmy się wspólnie, z miłością, życzeniami „Pokoju”, Pokoju, który pochodzi od Jezusa Zmartwychwstałego w Duchu Świętym, Pokoju, jaki daje nam codzienna modlitwa skierowana do „Ojca naszego w Niebie”.

Spraw, Panie, byśmy Ci zaufali, biorąc Maryję za rękę, Matkę Boga, której święto obchodzimy 1 stycznia, ale też i naszą Matkę w niebie.
„Panie daj nam uwierzyć nadziei, wbrew nadziei” (por. Rz 4,18)

Niech wiara prowadzi nas, dzień po dniu, do pogłębiania „Ewagelii Radości”, prawdziwego pokarmu dla naszego życia... (Ojciec św. Franciszek.)
Niech nas uzdolni do działania na rzecz przemiany naszego świata, do osobistego zaangażowania się w zasiewanie pokoju w naszych rodzinach, w naszym kraju!
Niech nas otworzy na owocny dialog między narodami, między religiami, wspólnotami, gupami społecznymi...

Na progu 2015 roku, o.Gilles Danroc OP, kapelan odpowiedzialny za zagranicę, przesyła Wam Boże błogosławieństwo i zachęca do wypełniania otrzymanego na chrzcie posłannictwa, a międzynarodowe biuro Kręgów Różańcowych, w modlitewnej Maryjnej łączności, przekazuje wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Thérèse Turlan-Delannoy,
koordynatorka Kręgów Różańcowych za granicą

Équipes du Rosaire International
11 rue du Bois de la Chaînée
F-37530 SAINT OUEN LES VIGNES
FRANCE
Équipes International|

Category:
Polish