Zmartwychwstanie Chrystusa jest kluczowym fundamentem naszej Nadziei!

Ewangelia z Maryją

Temat roku 2014/2015
Wbrew nadziei, uwierzyć nadziei (Rz 4,18)

W Wielkanocny poranek nowe światło jaśnieje nad światem.
Zmartwychwstały Jezus pokazuje ludzkości, że Miłość Boża jest mocniejsza niż śmierć.
Zbawienie, które daje Chrystus wyzwala nas od zła, od przemocy i od śmierci.
Każdy ochrzczony, zanurzony w tym zwycięstwie, jest wezwany do „zmartwychwstania z Chrystusem".
Niemniej jednak, wszyscy zdają się myśleć, że zwycięża przemoc, że Bliski Wschód jest zarzewiem wojen i że nie ma na to rady; że chrześcijanie są prześladowani i wzmaga się terroryzm.
W porządku wiary pozostaje jedynie miłość sprawiająca, że Jezus odnosi w nas zwycięstwo, zwycięstwo życia.

W nas a nie tylko tylko dla nas, jakbyśmy byli uprzywilejowani, ale dla całej ludzkości. Na tym zasadza się nasza nadzieja.
Kościół, kierowany przez Ducha Świętego, wprowadza całą ludzkość na drogę Królestwa Bożego, drogę jaką Jezus otwiera na Krzyżu.

Zawsze, kiedy odwiedzam Kręgi Różańcowe stwierdzam siłę Duch Świętego.

On nas zachęca: „Bądźcie misjonarzami w najbliższym waszym otoczeniu”, a szczególnie nie zapominajcie o ubogich, o uchodźcach, o obcokrajowcach, którzy znikąd nie mają pomocy! Twórzcie braterskie Kręgi. Ponieważ „przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci”, mówi św. Jan (1 J 3,14).

Taka jest żywa nadzieja Kręgów Różańcowych na świecie!

o. Gilles Danroc OP,
Kapelan międzynarodowy

Équipes du Rosaire International
11 rue du Bois de la Chaînée
F-37530 SAINT OUEN LES VIGNES
FRANCE
Équipes International|

Category:
Polish