Zesłanie Ducha Świętego – braterstwo dla świata!

Ewangelia z Maryją

Temat roku 2014/2015
Wbrew nadziei, uwierzyć nadziei (Rz 4,18)

Zesłanie Ducha Świętego roku 2015 to wielki moment dla wszystkich Kręgów Różańcowych na świecie!

W pierwszym rzędzie składamy dziękczynienie Duchowi Świętemu, który prowadzi nas do Królestwa Bożego i daje nam potrzebne siły!
Poza tym obchodzimy w tym roku 800-lecie Zakonu Braci Kaznodziejów, czyli sióstr i ojców (braci) dominikanów, założonego w Tuluzie przez św. Dominika.

W Tuluzie także, Colette Couvreur i o. Józef Eyquem OP założyli, tuż przed Soborem Watykańskim II, Kręgi Różańcowe.

Zielone Święta braterstwa ponieważ Duch Święty ożywia Kościół od środka „Lud Boga Ojca, Ciało Chrystusa i Świątynię Ducha”. Tak, „Słowo ciałem się stało” i Bóg został naszym bratem w Jezusie, Synu Maryi.

A Duch Święty prowadzi nas do pełni prawdy, budując z nami braterski Kościół, w którym wszyscy ludzie, nasi bracia, mogą zostać przyjęci w imię Boga Ojca, który kocha każde ze swoich dzieci.

Każdy Krąg Różańcowy jest małym braterskim Kościołem, gdzie słuchamy wspólnie słowa Bożego, gdzie się modlimy, gdzie dzielimy się wydarzeniami z naszego życia, by dawać świadectwo radości Ewangelii, w naszym otoczeniu.

Razem z Maryją, składajmy dziękczynienie Panu Życia, który wzywa nas, by ten braterski Kościół żył Duchem Zielonych Świąt!

o. Gilles Danroc OP,
Kapelan międzynarodowy

Les Équipes du Rosaire
Coordination Internationale

5 rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCE
Équipes International|

Category:
Polish