Wbrew nadziei, uwierzyć nadziei

Ewangelia z Maryją

Temat roku 2014/2015
Wbrew nadziei, uwierzyć nadziei (Rz 4,18)

W samym środku lata, kiedy w Jerozolimie jest pora słońca, Jezus w chwale, siedzący po prawicy Ojca, przyciąga swą Matkę do Siebie.

Nasz wzrok skierowany jest na tę „Niewiastę obleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami (Ap 12,1). Ona nie jest słońcem, nie zajmuje miejsca swego Syna, ale na Niej odbija się światło Jego zmartwychwstania.
Ona nie jest boginią, jest Matką Boga, Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Poprzez Wniebowstąpienie Maryi realizuje się obietnica Jezusa, który powiedział: nad ziemię wywyższony – na krzyżu i w chwale – przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32).

Matka Boża Nadziei jest w niebie, obietnica została dotrzymana!
A skoro Jezus, pierwszy wśród umarłych, pierwszy wśród tłumu braci i sióstr, jak mówi św. Paweł, spełnił obietnicę wobec swojej Matki, spełni ją także wobec każdego z nas, których jest nas tyle co gwiazd na niebie.
Od tej chwili, Maryja ukoronowana w niebie, sprawia że nadzieja króluje w sercach ludzi spragnionych Boga. W otoczeniu aniołów, świętych i błogosławionych. A oni wspierają nas swoją modlitwą i taką samą nadzieją, która jest w nas.

Oto dlaczego nie ustępujemy w wierze w Chrystusa zmartwychwstałego. Bo Jego zwycięstwo nad śmiercią otwiera dla nas przejście poprzez śmierć ku Nowej Ziemi. Jest to Królestwo Boże, gdzie zobaczymy, razem z niezliczonym tłumem świadków, Boga takim, jaki On jest.
Wątpienie w zmartwychwstanie Jezusa ukrzyżowanego oznacza rozpacz i wyniszczanie siebie w biegnącym czasie, w zmarnowanym życiu. Natomiast wiara w Jezusa zmartwychwstałego to uczynienie ze swego życia szkoły miłości, gdzie czeka na nas Jezus, dodający nam ducha, aż do chwili naszej śmierci!
Kręgi Różańcowe są szkołą modlitwy i życia, aby mieć nadzieję razem z Maryją, nadzieję przekraczającą śmierć.
Tak! Obleczona w gwiazdy, Maryja jest pierwsza w drodze. Jeżeli pragniesz pójść za Nią, odnajdziesz radość!

o. Gilles Danroc OP,
Kapelan międzynarodowy

Les Équipes du Rosaire
Coordination Internationale

5 rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCE
Équipes International|

Category:
Polish