Wytrwajcie w miłości mojej!

Ewangelia z Maryją

Temat roku 2015/2016
Wytrwajcie w miłości mojej! (J 15,9)

Każdego roku, we wrześniu, zmienia się temat naszych rozważań. W roku 2015-16 w Kręgach Rożańcowych będziemy mówić o chrześcijańskiej miłości Caritas.

Tak bowiem jest, że Wiara (rok 2013-14) i Nadzieja (rok 2014-15) przeżywane w Panu dają nam skosztować bezwarunkowej miłości Boga: Wytrwajcie w miłości mojej! (J 15,9)

Poeta Charles Péguy, w słynnym wierszu pt. „Nadzieja", poświęconym najmłodszej z sióstr (po Wierze i Miłości), pisze: „Miłość jest jak matka, matka o płomiennym sercu, albo jak najstarsza siostra, która jest jakby matką”.

Bezpośrednie spotkanie z bezgraniczną Miłością Boga dokonuje w nas przemiany. Kiedy czujemy się przez Niego kochani, nieodparcie pragniemy tę miłość przekazać innym za pośrednictwem wyrażających ją gestów i czynów.

Z dużą radością odbieramy w codziennym życiu rozmaite oznaki prawdziwej Miłości, dawanej na wzór Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka. Są to: bezinteresowność, dar samego siebie, przebaczenie, życzliwość, prawość, cierpliwość, pokój i miłosierdzie wobec innych.

Doświadczana i odczuwana Miłość Boża jest zawsze przeżywana w poszanowaniu całego Stworzenia i udziela się innym. Kiedy stajemy się przykładem życia otwartego na innych i ofiarowanego innym, rodzi się bosko-ludzka łączność, którą można przekazywać wszystkim ludziom na ziemi.

Niech Maryja nieskończenie oddana Bogu i ludzkości uczy nas podążać drogą Miłości dawanej i otrzymywanej, na wzór Jezusa Zmartwychwstałego. Dzięki temu, w słabym świecie cierpiącym wojny, przemoc, głód, samotność i choroby zapanuje na długo braterska równowaga

Niech ten rok, upływający pod znakiem Miłości, będzie dla wszystkich szczęśliwy, a w jego przeżywaniu niech nam towarzyszy Jezus i Maryja.

Gorliwie, w Duchu Świętym, realizujmy dwa charyzmaty naszego Ruchu: « Modlitwę i Posłannictwo », tak drogie naszemu założycielowi, dominikaninowi, ojcu Józefowi Eyquemowi!

Thérèse Turlan-Delannoy,
Koordynatorka Kręgów Różańcowych za granicą

Les Équipes du Rosaire
Coordination Internationale

5 rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCE
Équipes International|

Category:
Polish