Wytrwanie w Miłości Jezusa

Ewangelia z Maryją

Temat roku 2015/2016
Wytrwajcie w miłości mojej! (J 15,9)

Nasze media – radio, telewizja, gazety, internet mówią każdego dnia o cierpieniach różnych ludzi: uchodźców, emigrantów, rodzin naznaczonych wojną, głodem, korupcją czy też ekstremizmem religijnym.
Przed drzwiami naszych domów nie brakuje okazji, by przyjść z pomocą komuś z bliskich, choremu, osobie samotnej, dotkniętej żałobą, rozwodem, bezrobociem...

Wytrwanie w Miłości Jezusa oznacza, że nasza miłość powinna wyrażać się czynem, współczuciem, na wzór Jezusa. Powinniśmy też porozumiewać się słowem (z rodziną, przyjacielem, znajomym, sąsiadem, kimś przypadkowo spotkanym na ulicy) a także troszczyć się o wszystkich tak, jak to zrobił Miłosierny Samarytanin. Niech nasze serce poruszy nędza innych. Nasz umysł, oświecony działaniem Ducha Św. pokaże nam jak mamy działać.

W czasie comiesięcznych spotkań Kręgów Różańcowych, puste „krzesło dla bliźniego” przypomina nam bezustannie o naszym zadaniu, by przyjmować i zapraszać osoby poszukujące przyjaźni, pragnące dzielić się słowem Bożym, słowem które leczy i które przynosi Nadzieję.
Idźmy za Maryją, która w Kanie Galilejskiej wstawia się u swego Syna Jezusa za tymi, którzy są spragnieni Życia, Młości, Pokoju i Sprawiedliwości.

Wytrwanie w Miłości Jezusa oznacza, że w dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, modlimy się razem z Maryją i Świętymi w niebie, znanymi i nieznanymi, z członkami naszych rodzin i przyjaciółmi, którzy dostąpili pełni spotkania z Bogiem. To także modlitwa, 2 listopada, za wszystkich zmarłych cierpiących w Czyśćcu. Niech dostąpią łask oczyszczających ich miłość, by mogli dojść do Nieba i dostąpić Bożej Miłości.
To także uczczenie Chrystusa Króla w czasie Mszy św., w niedzielę 22 listopada.
Zbawienie podarowane przez Jezusa Chrystusa, przyjęte przez każdego z nas, nadaje naszej ludzkiej historii Boży wymiar.

Thérèse Turlan-Delannoy,
Koordynatorka Kręgów Różańcowych za granicą

Les Équipes du Rosaire
Coordination Internationale

5 rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCE
Équipes International|

Category:
Polish