« Oto On przychodzi w Chwale Swojej! »

Ewangelia z Maryją

Temat roku 2015/2016
Wytrwajcie w miłości mojej! (J 15,9)

Słowa te są mocne i przekonywujące: Nasz Pan, Jezus Chrystus, przychodzi w chwale. On nie tylko przyjdzie – On przychodzi. Nie tylko na końcu świata, ale teraz. Tak jest rzeczywiście. Jezus przychodzi do nas ciągle w swoim Zmartwychwstaniu, w świetle, które trwa.

Przychodzi do swojego Kościoła i do świata, przychodzi do każdego z nas, byśmy pokonali strach przed śmiercią, smutek zamknięcia się w sobie, zmartwienie wywołane naszym niepokojem, gorycz samotności.

Jezus ciągle do nas przychodzi poprzez Ducha Świętego, by dać miłość tam, gdzie jest niedola, napięcie, przemoc i śmierć.

Przynosi Tego, który łączy miłością Ojca i Syna, czyli Ducha Świętego, do naszych ludzkich i wspólnotowych relacji.

I już dziś przygotowuje jaśniejące miłością Królestwo, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich i gdzie na twarzach wszystkich zmartwychwstałych będzie się ta Miłość odbijać!

Takie jest znaczenie Adwentu: Jezus bezustannie otwiera serce wobec nędzy. Oto znaczenie słowa „miłosierdzie”. Do nas należy posługiwanie się tym miłosierdziem, by przemieniać nasze życie, nasze kontakty z innymi ludźmi, nasze rodziny, nasze chrześcijańskie wspólnoty.

Papież Franciszek dokonuje inauguracji Roku Miłosierdzia Bożego z czasie tego Adwentu!

To słowo miłości i nadziei jest rzeczywiście mocne i przekonywujące. Popatrzcie na Maryję zanim porodziła Jezusa. Ma Ona świadomość tej nadziei i miłości, którą nosi w sobie i konkretnie ją przeżywa!

Bowiem Ten, który przychodzi w Chwale, w noc Bożego Narodzenia przyszedł w Ciele.

o. Gilles Danroc OP,
Kapelan międzynarodowy

Les Équipes du Rosaire
Coordination Internationale

5 rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCE
Équipes International|

Category:
Polish