„Bóg jest miłością i stosuje miłosierdzie!”

Kwiecień 2016 - Nr 410


Temat roku 2015/2016:
Wytrwajcie w miłości mojej! (J 15,9)


Miłosierdzie to Miłość Jezusa, która nas zbawia! Jego Ojciec zabiera nas ze sobą do Królestwa Miłości! Widzieliśmy tę Miłość razem z Maryją i Janem u stóp Krzyża, jak wypłynęła z przebitego serca Jezusa. Widzieliśmy ją w Wielkanocny poranek razem z Piotrem i Janem w pustym grobie. A Marii Magdalenie, która chciała Go zatrzymać, Jezus zapowiedział koniec swojej misji: Idę do Ojca, który jest teraz waszym Ojcem! Oto cała Ewangelia, czyli Dobra Nowina, przemienia całe nasze życie: możemy Ojca Jezusa nazywać naszym Ojcem. A On czyni nas dziećmi Bożymi w Chrystusie! I nikt nie może nam odebrać tej radości !

Ta Boża Miłość jest źródłem Miłosierdzia, które nigdy nie ustaje!

Gdybyście Mnie miłowali, mówi Jezus, cieszylibyście się, że wracam do Ojca! Jednakże odejście zasmuca ponieważ wiadomo, co się traci, a nie wiadomo co przyjdzie.

Czas, żeby Wniebowstąpienie Jezusa przeżywać jako wielkie święto ponieważ jest ono ukoronowaniem całej dobrze spełnionej misji Jezusa! Tak, Miłość do końca, odnosząca zwycięstwo nad śmiercią i nad wszystkim, co prowadzi do śmierci!

Czas, żeby żyć Duchem Świętym ponieważ jest On rzeczywiście Duchem Chrystusa Zmartwychwstałego, który kieruje Kościołem. Niektórzy mówią, że nie ma czym się radować dopóki jest napływ uchodźców czy ofiary nikczemnych ataków terrorystycznych. Międzynarodowa Komisja Teologiczna ogłosiła właśnie, że. „Zabijanie w imię Boga jest herezją!” I tyle razy tak już było w historii!

Co zatem robic? Zostać samemu, na boku? Nie. Radość, jaką otrzymujemy od Jezusa Zmartwychwstałego, daje nam siłę pozwalającą kochać tak, jak kochał nas Jezus! Do końca! Maryja nie załamała się w obliczu dokonanej zbrodni na krzyżu, stoi i patrzy na Syna, który zbawia miłościąświat! Do końca. To właśnie Miłość wyzwala nas z przemocy, jaką moglibyśmy okazać innym, wybawia nas z zazdrości, z chęci odwetu lub z rządzy władzy.

Niech wszystkie Kręgi Różańcowe na świecie dzielą się i żyją radością miłowania w imię prawdziwego Boga, mocniejszego niż przemoc, która zdaje się w swoim szaleństwie porywać świat!


A zatem możemy rozpoznawać w naszym świecie wszystkie znaki Chrystusa Zmartwychwstałego. Żywe Słowo Boże, Jego ciało ofiarowane w każdej Eucharystii, przykazanie braterskiej miłości, przyjmowanie ubogiego i prostego człowieka, który w nikim nie ma oparcia, Ducha Świętego, który wieje kędy chce!

Zaprawdę śpiewajmy wszyscy razem w radości!

 

o. Gilles Danroc op
kapelan międzynarodowy


Wrzesień 2016 - Nr 412

Équipes du Rosaire International
5 rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCJA
Équipes International

Category:
Polish