„Nie bójmy się Miłowad i iśd za Jezusem!”

Maj 2016 - Nr 409


Temat roku 2015/2016:
Wytrwajcie w miłości mojej! (J 15,9)


Na pięciu kontynentach mężczyźni, kobiety i dzieci są zmuszani do opuszczania swojej ziemi.
Nie mają nic… Okradziono ich, prześladowano, torturowano, są głodni, poniżeni, nie mają dachu nad głową ani pieniędzy. Ich troski są przeogromne, a mury, jakie przed nimi wyrastają, nie do pokonania. Co mogą zrobid? Jako wysiedleocy postanawiają wyruszyd w nieznane, gdzie może będzie znośnie.
Skoro jesteśmy chrześcijanami lub ludźmi dobrej woli, musimy postawid sobie pytanie jak my możemy im pomóc materialnie, moralnie i duchowo.
Jak opatrzymy ich rany zadane brakiem nadziei? Bądźmy pełni inicjatyw, pomagajmy według swoich umiejętności i własnych możliwości. Nie chodzi o to, byśmy się porównywali w niesieniu pomocy osobom pozostawionym samym sobie. Możemy im podarowad tylko uśmiech, uścisk dłoni, wysłuchad, oddad przysługę albo pomodlid się, dad jałmużnę, dach nad głową albo też przyjąd rodzinę uchodźców w parafii czy we wspólnocie religijnej…

Jezus powiedział nam: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40). Pamiętajmy, że obcy, ubogi, emigrant, jest tak samo jak my – bratem, siotrą, przyjacielem Jezusa Chrystusa! Jak podkreśla papież Franciszek, w osobistym spotkaniu z Chrystusem chrześcijanin znajduje źródło ewangelizacyjnego działania oraz przynoszącej pociechę radości. (por. Evangelii Gaudium)

Wszyscy razem mamy budowad drogę o ludzkim obliczu, pracując na rzecz uniwersalnej więzi. Globalizacja finansowa niszczy niektórych z nas. Przemoc powoduje chaos, podczas gdy otwarcie się na drugiego człowieka oraz łagodnośd, przynoszą Pokój. Jedynie przywrócenie godności każdemu człowiekowi pozwoli na zbudowanie braterskiego świata, w którym wszyscy będą się czud dobrze. Wtedy też ze strachu i podejrzliwości, odczuwanej przy spotkaniu z nieznajomymi, narodzi się zaufanie do innych.
Naśladujmy naszego Przyjaciela Jezusa i Maryję naszą Matkę, która wskazuje nam ścieżkę swojego Syna.
W tym poświęconym Maryi miesiącu, rozważajmy Tajemnice Różaoca Świętego, aby były zasiewem Miłości w świecie.

 

Thérèse Turlan Delannoy
Koordynatorka Kręgów Różańcowych za granicą


Czerwiec 2016 - Nr 410


Équipes du Rosaire International
5 rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCJA
Équipes International

Category:
Polish