Tatăl nostru

Tatăl nostru Care eşti în ceruri,

sfinţească-se numele Tău,

vie împărăţia Ta,

facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele,

dă-ne-o nouă astăzi

şi ne iartă nouă greşelile noastre

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

şi nu ne duce pe noi în ispită

ci ne mântuieşte de cel rău.

Amin.

 

Category:
Romanian