421_agonie

Buď svatým knězem Páně!

Kázání 9.7.2011 v Chocni, v České republice na primiční mši fr. Ludvíka Grundmana OP


Bratři a sestry,

Primice je dar.

Je darem od Boha i darem pro Boha. Boha, který se dává v Eucharistii, a Boha, který nás žádá, abychom mu Eucharistii obětovali.

Je darem i pro novokněze. Je příležitostí, při níž se shromáždí jeho rodina a přátelé. První mše je výjimečná a vzpomínáme na ni celý život. Má příchuť začátků, prvních lásek.

Czech
Subscribe to 421_agonie