Generálny promótor pre ruženec na Slovensku


Dunajská Lužná, bratské stretnutie so sestrami a bratom Damiánom, ktorý tlmočil


Je tomu už dlhší čas, čo brat Melichar Jozef Matis, promótor pre ruženec pre Slovenskú provinciu, pozval generálneho promótora pre ruženec. Pozvaný hosť sa rozhodol navštíviť túto stredoeurópsku krajinu 20. – 25. mája 2015.

Slovensko je veľkosťou malá krajina, ale jeho viera je veľká. Mal som radosť so stretnutia s bratmi, ktorých som poznal z iných  kláštorov v Európe – hlavne v kláštore Albertinum vo Fribourgu -a vychutnať si bezprostredné a vrúcne privítanie ľudí, odvolávajúcich sa na svoju históriu a tradície.

Všade som bol vzácne prijatý: najskôr u kongregačných sestier dominikánok, potom u bratov v kláštoroch v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach. Brat Melichar zariadil veci výborne: kvôli stretnutiam s rôznymi komunitami a bratstvami som krajinu prebrázdil zo západu na východ.

Na záver môjho pobytu na Slovensku bolo zorganizované veľké stretnutie vo Vyšnej Šebastovej.  Tam sa vo veľkej Ružencovej záhrade, kde sú vyobrazené všetky tajomstvá ruženca,  konala pobožnosť k Panne Márii. Z okolitého regiónu prišlo množstvo členov z rôznych bratstiev.


Počas celého pobytu visela vo vzduchu otázka, týkajúca sa jazyka. Ako to zariadiť, keď generálny promótor pre ruženec nevie ani slovo po slovensky? Dalo by sa spoliehať na Ducha Svätého, lebo slávnosť vo Vyšnej Šebastovej sa konala v deň Turíc, ale Duch Svätý očividne nevanul dostatočne silno. Museli sme sa spoliehať na pomoc bratov Damiána MAČURU a Ireneja FINTORA, ktorí pre blaho všetkých, vložili do tlmočenia celé svoje zanietenie.

Na záver tohto pobytu na Slovensku by som iba dodal, že bol pre mňa veľkým potešením a zanechal vo mne skutočnú túžbu znova sa tam vrátiť!


Stretnutie s bratstvami vo Vyšnej Šebastovej – Turíce 2015

Preklad sprostredkoval brat Irenej


Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.
Generálny promótor pre ruženec

Category:
Slovak