Jubileá 2016 a 2017 – Panna Mária Fatimská, Kráľovná ruženca


Socha Panny Márie Fatimskej – Svätyňa vo Fatime – Portugalsko
13. október 2010


Táto fotografia, spolu s vyobrazením darovania ruženca svätému Dominikovi v Lurdoch a fotografiou Zambijskej krajiny, je jedným z troch oficiálnych obrázkov, ktoré boli vybrané pre slávenie Jubilea založenia Rehole kazateľov.

A naše Jubileum oznamuje ďalšie prichádzajúce: v roku 2017 bude sté výročie Fatimských zjavení. Ďalšia príležitosť oslavovať Boha cez Máriu.

Táto fotografia bola urobená na konci veľkej procesie 13. októbra pred niekoľkými rokmi. Boli tam státisíce veriacich. Po skončení piesne Adeus, keď sa socha vracala do Capelinha, každý mával bielymi vreckovkami, aby oslavoval tú, ktorú volajú Rainha de Portugal, Kráľovná Portugalska.


Prečo som vybral fotografiu sochy Panny Márie Fatimskej?

Samozrejme, kvôli stému výročiu zjavení, pri ktorých Mária nazýva samu seba „Kráľovnou ruženca“ a niekoľkokrát žiada deti, aby sa každý deň modlili ruženec, aby vyprosili pokoj.

Okrem toho, Fatimské zjavenia potvrdzujú spojenie medzi ružencom a eucharistiou. Anjel Portugalska, ktorý sa zjavil deťom prv ako Panna Mária, ukázal im hostiu. Ich láska ku „skrytému Ježišovi“ , ktorého často navštevovali v kostole, bola veľká. Rovnako ako anjel, aj Mária im ukáže svojho Syna.


Aj počas týchto zjavení, podobne ako v Lurdoch, mala Mária pri sebe ruženec. Samozrejme, že sa ho nemodlí – nevraví Zdravas mne ....!  - ale Bernadetta je v tomto rázna: keď sa ona modlila ruženec, Máriine pery sa nehýbali, ale jej prsty preberali ružencové zrnká rovnakou rýchlosťou ako to robila Bernadeta. Rád rozmýšľam nad tým, že keď sa modlím ruženec, Panna Mária v nebi posúva svoje prsty po zrnkách v súlade so mnou.

A nakoniec, je tu ďalší prvok, ktorý figuruje na tomto obrázku: Mária má na hlave korunu.
Táto koruna je darom portugalských žien. Je poďakovaním Panne Márii za to, že sa ich krajina nezapojila do druhej svetovej vojny. Obetovali svoje šperky, aby Mária mohla byť korunovaná.
V tejto korune – pod modrou zemeguľou, kde sa to perfektne hodí – je umiestnená guľka, ktorá bola 13. mája 1981, v deň oslavy Panny Márie Fatimskej, vystrelená na Jána Pavla II. na Svätopeterskom námestí v Ríme. Svätý Otec bol optimista: „Ruka teroristu stlačila spúšť, a druhá ruka, Máriina, odklonila guľku.“


Aký krásny príklad mocného Máriinho príhovoru!


Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.

Generálny promótor pre ruženec

Category:
Slovak