Jubileum?... Plesajte!

7. novembra dominikánska Rehoľa všade na svete začala sláviť 800. jubileum svojej existencie.

Táto slávnosť je príležitosťou pripomenúť si myšlienku nášho otca sv. Dominika a vzdávať vďaky za Božie dobrodenia vyliate na Rehoľu kazateľov. Isto si to pripomenieme, avšak nie len to.


Na ceste do Fatimy, Ndola, Zambia

Tak ako nás táto krajina pozýva, budeme radšej hľadieť na horizont, ktorý sa pred nami otvára. Obloha sa odráža na pokojnej hladine jazera a pripomína nám, že zem sa podobá nebu...ktoré sú spojené v modlitbe ruženca!

Dominujú farby biela a modrá...farby Panny Márie. Toto jubileum budeme žiť spolu s ňou v jej škole. Naučí nás nájsť pravú radosť, osvetlí náš život pravým svetlom, naučí nás kráčať spolu s trpiacimi a jasať nebeskou slávou.

Jubileum... prečo?

Kvôli radosti samozrejme... spolu s ružencom!

Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.
Generálny promótor pre ruženec

 

Category:
Slovak