Kalendár Putujúceho Ruženca

Kalendár Putujúceho Ruženca pri príležitosti Jubilea je on-line. Môžete si ho stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz:V dokumente nájdete nasledujúce časti:

Dva dni Putujúceho Ruženca v každom konvente. Farby predstavujú rôzne svetadiely (modrá Európu, červená Ameriku, žltá Áziu a zelená Afriku).
Samozrejme prvým konventom je konvent mníšok v Prouilhe. Posledným, kvôli Jubileu 2017, je Fatima.

Každý mesiac, jeden deň vyznačený šedozelenou farbou, je venovaný špeciálnemu úmyslu, ktorý je spätý s liturgiou alebo apoštolátom.
Všetky dátumy sú uvedené v prvom stĺpci na prvej strane. Tu sú spomínané dátumy a úmysly s nimi spojené:

2015
7. Nov. – Otvorenie Jubilea – modlitba za Jubileum
22. Dec. – Výročie schválenia Rehole – modlitba za povolania v Reholi

2016
17. Jan. – Útek do Egypta – modlitba za migrantov a utečencov
11. Feb. – Svetový deň chorých – modlitby za chorých a za tých, ktorí sa o nich starajú
19. Mar. – Veľký pôst – „Osloboďte zajatých“ – modlitba za väzňov
3. Apr. – Nedeľa milosrdenstva – modlitba za zomierajúcich
8. Máj – Panny Márie, patrónky našej Rehole – modlitba za trpiacich členov našej Rehole
8. Jún – Bl. Diany a Cecílie – modlitba za mníšky Rehole
4. Júl – bl. Pier Giorgia Frassatiho – modlitba za Svetové dni mládeže v Krakowe
22. Aug. – Panny Márie Kráľovnej – modlitba s ostatnými rehoľami
8. Sept. – Narodenie Panny Márie – modlitba za učiteľov a študentov
7. Okt. – Ružencovej Panny Márie – modlitba za mier
20. Nov. – Krista Kráľa – modlitba vedúcich členov a predstavených
12. Dec. – Panny Márie Guadalupskej – modlitba za nenarodené deti a rodiny

2017
21. Jan. – Záver Jubilea – modlitba poďakovania za Jubileum

18 dní ostalo do konca Jubilea. Využijeme ich na modlitbu novény pre prípravu jubilea vo Fatime!


Prajem vám pekné Jubileum...s ružencom!


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, OP

Generálny promótor pre ruženec

 

Category:
Slovak