Stretnutie s... generálnym promótorom pre ruženec

1. Brat Louis-Marie, povedz nám niečo bližšie o sebe. Odkiaľ pochádzaš a ako si sa stal dominikánom?

Narodil som sa v mestečku Cholet, v regióne Vendée, ktorý je na západe Francúzska, v roku 1970 v katolíckej rodine. Som najstarší z piatich súrodencov. S rehoľou som sa stretol v dominikánskom konvente Toulouse. A vstúpiť k dominikánom som sa rozhodol v roku 1998 po Svetových dňoch mládeže, ktoré boli v tom roku organizované v Paríži. A čo ma priviedlo do rehole? V krátkosti môžem povedať, že to bol ako úder blesku, láska na prvý pohľad, pre rehoľu kazateľov a ich heslo „Veritas“!

2.Teraz si vo Švajčiarskom Fribourgu, kde si robíš postgraduálne štúdiá. Čomu konkrétne sa venuješ?

Áno, prišiel som sem dokončiť moju doktorandskú prácu a dúfam, že sa mi to podarí do júna budúceho roku 2014. Jej témou je život blahoslavenej Panny Márie vo východnej tradícii, v sýrskych apokryfoch. Venujem sa dvadsiatim manuskriptom (rukopisom), ktoré hovoria o Panne Márii a pripravujem ich kritické vydanie spolu s teologickým komentárom. Táto práca mi otvára priestor knižníc a dáva príležitosť kontaktu s ľuďmi, ktorí sa odborne venujú tejto téme na celom svete.

3. Zároveň si generálnym promótorom pre ruženec. Čo to znamená byť promótorom?

Podľa tradície našej rehole dala Panna Mária ruženec svätému Dominikovi. Je to teda modlitba spojené s našou rehoľou. A už oddávna je jeden brat poverený magistrom rehole, aby povzbudzoval k praktizovaniu tejto ružencovej zbožnosti na celom svete: a to je generálny promótor pre ruženec. Takisto sa snaží zosúladiť a prepojiť to, čo sa deje v jednotlivých provinciách a vytvára priestor pre nové vzťahy týchto snáh jednotlivých provincií na poli ružencového apoštolátu. Netreba zabúdať, že hoci jej jeden generálny promótor pre ruženec, v skutočnosti sme my všetci promótormi ružencovej úcty.

4. Opýtam sa konkrétnejšie. Čo je tvojou prácou ako generálneho promótora pre ruženec?

Magister rehole ma poveril touto úlohou na generálnej kapitule bratov v Bogote (Kolumbia) v roku 2007 a požiadal ma, aby som vytvoril internetovú stránku, ktorá by umožnila lepšie sprostredkovať to, čo sa deje vo svete na poli ružencového apoštolátu. Zabezpečujem teda fungovanie tejto internetovej stránky, ktorej adresa je www.rosarium.op.org a pravidelne ju dopĺňam. Už je tam uverejnených okolo 2000 dokumentov a 500 fotografií v 50 rôznych jazykoch ... aj v slovenčine (popis modlitby ruženca)! A druhý okruh mojej práce sú návštevy. Každý rok navštívim v rámci jednej dlhšej cesty niekoľko provincií na svete, aby som sa stretol s ľuďmi, ktorí sa modlia ruženec aj s tými, ktorí sú za tento apoštolát zodpovední a takto povzbudzujem tento apoštolát rehole. (Naposledy bol na ďalekom východe – Filipíny, Taiwan, Vietnam a budúca návšteva je koncom tohto roka v latinskej a južnej Amerike.)

5. Venuješ sa ružencu, stretávaš sa s ľuďmi, ktorí sa modlia ruženec. Aká je tvoja osobná skúsenosť s ružencom?

Pravdupovediac som objavil ruženec trochu neskôr. Moje obe staré mamy žili s ružencom v ruke každý deň. Naproti tomu mojich rodičov som nikdy nevidel modliť sa ho. Až po jednej púti v Lurdoch ma oslovila táto jednoduchá a praktická modlitba, ktorú sa môže človek modliť sám, alebo v spoločenstve. A ktorá je skutočným zhrnutím celého evanjelia, čítaného a prežitého s Máriou.

6. Čo myslíš, prečo by sme sa mali modliť ruženec? Alebo, prečo sa vôbec modliť ruženec?

Je ťažké niekoľkými slovami vyjadriť dôvody, ktoré nás vedú k modlitbe ruženca. Je to modlitba, ktorá počas mnohých storočí prinášala a prináša svoje ovocie. Bola vždy odporúčaná a podporovaná našou rehoľou a celou cirkvou. A hoci sa v nej stále opakuje „Zdravas Mária“, nikdy netreba zabúdať na to, že jej centrom je Kristus. Je to modlitba, ktorá nám dovoľuje kontemplovať Slovo, ktoré sa stalo telom. Prečo sa modliť ruženec? Aby sme cez Máriu prišli k Ježišovi.

7. Nachádzame sa na začiatku tretieho tisícročia. Ako ty vidíš budúcnosť ruženca?

Ale veď ruženec má pred sebou celú večnosť! Je ako: „hospodár, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“ (Mt 13,52) Sme pozvaní vyťahovať z pokladu ruženca veci nové i staré. Starými sú storočia praktizovanie tejto modlitby, ktorá je zakorenená v samotnom Svätom Písme. Novými sú iniciatívy, ktoré tu a tam vyvierajú, a ktoré ukazujú cestu ohlasovania viery stále novým spôsobom.

8. V rámci ružencového apoštolátu pomerne dosť veľa cestuješ po rôznych kútoch sveta. Mohol by si sa s nami podeliť s nejakými svojimi skúsenosťami z tvojich ciest?

To je taktiež ťažká úloha, vybrať jednu skúsenosť, pretože vitalita ruženca v kresťanskom svete je neuveriteľne pôsobivá. Pred dvoma rokmi som navštívil kláštor našich kontemplatívnych sestier v Toumi, v Kamerune, a táto návšteva mi zostala veľmi intenzívne v pamäti. Bola to komunita založená sestrami z Olmeda. Komunita skrytá hlboko v džungli, ďaleko od všetkého. Jedného večera sme sa spoločne modlili ruženec a v jeho jednoduchosti sme si boli veľmi blízki. To ma priviedlo k okamihu, v ktorom som si uvedomil, že o ruženci sa nerozpráva, ružence sa žije.

9. Blížime sa k jubilejnému roku rehole (800 rokov od založenia reholi 1216-2016), no zároveň k stému výročiu zjavení vo Fatime (1917-2017). Čo sa pripravuje pri príležitosti týchto dvoch jubileí?

Pripravuje sa viacero projektov. Jedným je „Putovný ruženec.“ Bude to jeden ruženec, ktorý bude putovať po všetkých kláštoroch našich mníšok vo svete. Začne v decembri 2015 v Prouilhe, kde bol založený prvý kláštor našich mníšok a skončí v októbri 2017 vo Fatime. Paralelne bude putovať na iberskom polostrove putovná výstava o ruženci počas celého roka 2016. A nakoniec by som chcel pripraviť spoločné stretnutie ruženčiarov a všetkých provinčných promótorov ruženca rehole v októbri 2017 vo Fatime.

Na záver Luis-Marie srdečne pozdravuje ruženčiarov na Slovensku a teší sa na stretnutie pri nejakej spoločnej príležitosti.


Slovak