Putujúci ruženec Jubilea

Spoločne!

Mnohí pripravujú oslavu 800. výročia založenia Rehole Kazateľov.

Na rôznych stretnutiach Generálnej kúrie v Ríme brat Bruno Cadoré zdôraznil dôležitosť pustenia sa do konkrétnych podnetov, ktoré môžu zapojiť do činnosti všetkých členov dominikánskej rodiny.

Je tu projekt „Putujúceho ruženca“ pre Jubileum. V priebehu osemstého výročia rehole, bude putovať po všetkých kláštoroch našich mníšok.

Prečo sme vybrali naše mníšky? Aby sme urobili tak, ako urobil náš Otec svätý Dominik, ktorý začal s nimi! Celá dominikánska rodina sa bude spoliehať na ich modlitbu a samozrejme sa jej zúčastní!


Vzájomné zdieľanie
Kláštor v Rweza - BurundiKonkrétne... ako sa to udeje?

Program sa stanoví pre celú dobu trvania jubilea. Každému kláštoru budú „dané“ dva dni a každý kláštor sa tak stane určitým spôsobom stredom sveta ruženca.

Počas týchto dvoch dní, sestry, ak si to želajú a ak môžu, majú slobodu pri organizovaní stretnutia, času modlitby okolo ruženca. Takisto môžu k tomu prizvať aj bratov a kongregačné sestry, či laikov, ktorí žijú v ich okolí.


Ktoré termíny?

Samozrejme, že všetky tieto udalosti budú zverejnené on-line na webovej stránke Rosarium!

30. jún 2015: bude stanovený kalendár Jubilea pre ruženec. Nájdeme v ňom dva dni každého kláštora a pre každý mesiac, deň venovaný úmyslu modlitby, ktorý bude spájať liturgiu a apoštolát.

1. september 2015: Uzávierka pre zaslanie ružencov. Každý kláštor, pokiaľ je to možné, je vyzvaný, aby urobil 1 alebo 2 ružence s 15 tajomstvami.
Prosím, pošlite tento ruženec na Santa Sabinu, promótorovi pre mníšky. Nezabudnite prosím, dať naň štítok s menom komunity. Umožní to kláštoru, ktorý ruženec dostane, vedieť, odkiaľ ruženec pochádza.

8. september: Slávenie ruženca bude on-line. Nájdeme tam 20 tajomstiev s dominikánskymi rozjímaniami.
Bude možné vziať sériu s piatimi tajomstvami – či už z rovnakej série alebo nie - alebo 15 alebo 20 tajomstvami. Každý si to bude môcť prispôsobiť podľa potrieb alebo okolnosti.

15. september: bude zaslaný list všetkým kláštorom mníšok.

16. – 20. september: bude zaslaný list kongregačným sestrám, provinciálom, provinčným promótorom pre ruženec a svätyniam pod správou bratov.

7. november: Otvorenie Jubilea.
Na konci slávnosti budú ružence, predtým než budú poslané do kláštorov požehnané Magistrom Rehole.

Počas Jubilea: kláštory, ktoré si želajú zaslať nám článok o navrhnutých činnostiach v rámci tohto Putujúceho ruženca sú vítané!
Nič nemôže byť jednoduchšie: stačí napísať krátky článok s jednou alebo dvoma fotografiami. Radi ich uverejníme on-line ... a zviditeľní sa tak váš kláštor!
Ak je možné, bolo by dobré dať tento článok v jazyku krajiny kláštora a v jednom (alebo všetkých troch!) oficiálnych jazykoch Rehole. Návštevníci stránky to veľmi ocenia!

A bude tam aj iné... prekvapenia!
Ale neprezradíme všetko dnes.

Jubilejný rok bude rokom ruženca ... spoločne!


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, OP

Generálny promótor pre ruženec

 

Category:
Slovak