Radostné tajomstvá

Zvestovanie

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.“ (Lk 1,26-27)
Zvestovanie: Ježiš prichádza v našom tele. Stretnutie neba a zeme!
Modlime sa, aby sme my, kresťania mali smäd po tomto stretnutí s naším Bohom, aby sme sa nechali navštíviť jeho anjelmi v tichu modlitby.
 

Navštívenie
 
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.“ (Lk 1,39-40)
Navštívenie: Ježiš prijatý dieťaťom v lone matky. Stretnutie dvoch žien, ktoré nosia pod srdcom dieťa!
Modlime sa, aby sme my, kresťania mali smäd po stretnutí s našimi bratmi, aby sme vedeli prijať život, ktorý pochádza od Boha.


Ježišovo narodenie

Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ (Lk 2,10-11)
Ježišovo narodenie: Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme. Boh sa dáva svetu, aby ho spasil!
Modlime sa, aby sme my, kresťania boli svedkami tejto radosti príchodu Krista medzi nás, ktorý prišiel spasiť každého človeka.


Obetovanie v chráme

Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: «On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať.»“(Lk 2,34)
Obetovanie: Ježiš, ktorý vstupuje do chrámu. Kríž oznámený počas slávnosti svetla!
Modlime sa, aby sme my, kresťania skôr počúvali Boha než ľudí, aby sme boli znamením vo svete, ktorý viac Boha nechce.


Nájdenie v chráme

«Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?» Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.“ (Lk 2,49-50)
Nájdenie: Ježiš v chráme, plne zamestnaní vecami ohľadom jeho Otca a nepochopením zo strany Jozefa a Márie!
Modlime sa, aby sme my, kresťania vedeli prijať, že nechápeme vždy Božie zámery, aby sme čoraz viac vedeli byť pri Otcovi.


V tom istom duchu: Tajomstvá svetla, Bolestné tajomstvá a Slávnostné tajomstvá.

Category:
Slovak