Ružencový apoštolát v Rumunsku

Nebýva zvykom, aby rehoľnící z Dominikánskeho mariánskeho centra v rámci ružencového apoštolátu opustili hranice Slovenska. No ako sa hovorí, výnimka potvrdzuje pravidlo, a tak tomu bolo aj v našom prípade. Posledné oktobrové dni (28.-31.10.) traja bratia z košického kláštora, Melichar, Jozef a Alan, strávili v rumunskom meste Oneşti, ktoré sa nachádza vo východnej časti tejto krajiny, pomerne blízko k hraniciam s Moldavskom. V tomto mestečku, ktoré má približne štyridsať tisíc obyvateľov, sa nachádza najväčší rumunský kláštor Menších bratov kapucínov, pri ktorom je postavený (i keď zatiaľ nie úplne dokončený) Kostol blahoslaveného Jeremiáša z Valachie. A práve naše stretnutie s bratmi z tohto kláštora súviselo s ružencovým apoštolátom.

V Rumunsku už niekoľko desaťročí nie sú prítomní dominikáni. Ale napriek tomu v mnohých farnostiach existujú ružencové bratstvá, ktorých činnosť ale nie je koordinovaná nejakým mariánskym centrom, ako je tomu na Slovensku či v iných krajinách. A preto generálny promótor pre ruženec, brat Louis-Marie Ariňo-Durand OP, poveril slovenského promótora, brata Melichara Matisa OP, aby starostlivosť o ružencový apoštolát a ružencové bratstvá v Rumunsku zveril do rúk miestnych kapucínov.


A tak počas nedeľnej slávnostnej omši, ktorú celebroval miestny pomocný biskup Aurel Percǎ, bratia Melichar OP a Maricel Maxim OFMCap podpísali zmluvu o spolupráci a odovzdaní ružencového apoštolátu reholi Menších bratov kapucínov v Rumunsku. Brat Maricel sa zároveň stal aj prvým promótorom pre ruženec v tejto oblasti. Tento slávnostný okamih bol umocnený aj tým, že k podpisu zmluvy došlo presne pri 33. výročí blahorečenia talianskeho kapucína Jeremiáša z Valachie, ktorý sám bol známy veľkou úctou k Panne Márii a ktorého pozostatky sú uložené v miestnom kostole.

V pondelok, už na spiatočnej ceste, sme sa zastavili v meste Bacau, kde má pobočku rumunské katolícke Rádio Maria. V živom vysielaní tohto rádia brat Melichar v krátkosti predstavil poslucháčom históriu ružencového apoštolátu ako aj svoje pôsobenie ako promótora na Slovensku.


V posledný októbrový víkend sa tak pre bratov kapucínov začala dlhá, ale krásna cesta ružencového apoštolátu v Rumunsku. A je veľmi dôležité, aby sme ich na tejto ceste nenechali samých, ale aby sme ich sprevádzali svojimi modlitbami. Veď bolo by to krásne svedectvo jednoty, keby slovenskí ruženčiari vo svojich modlitbách pamätali na tých rumunských. Modlitba totiž nepozná hranice.
Category:
Slovak