Ruženec: modlitba pre pôstne obdobie!

 

Nachádzame sa v Pôstnom období a týchto niekoľko týždňov nás pripravuje na veľkú oslavu Pánovho vzkriesenia. V tomto čase sme pozvaní k obnoveniu pôstu, modlitby a milodaru. Štyridsať dní v bdelosti, počas ktorých nás Pán chce nájsť pozorných.

A tiež nás pozýva, aby sme ho nasledovali na púšť!

Do púšte sa nevydávajme s prázdnymi rukami. Vezmime si so sebou svoj ruženec. Je to totiž modlitba, ktorá sa dobre hodí do púšte, do Pôstneho obdobia!

Niektorí by si mohli myslieť, že ruženec je vhodný v období Pôstu, lebo je to modlitba kajúcna. Ale vôbec to tak nie je! Modlitba ruženca, ktorá je tak veľmi milá Panne Márii, je skôr potešenie a radosť. Je to modlitba, ktorú skôr žijeme ako recitujeme.

Tak prečo je taká vhodná v Pôstom období, na púšti?

Púšť je miestom sucha. A to tiež často nastáva aj v našom duchovnom živote. A práve vtedy, keď je všetko suché, je ľahšie oprieť sa o slová ruženca. O slová, ktoré sa nám ponúkajú, keď my sami už nemáme slov. Sú to slová anjela, ženy, slová Boha!

Púšť je miestom ticha. To však nie je vždy prítomné v našej duši, väzenkyni sveta, kde sa nachádza toľko hluku a tak veľa šumu, ktoré sťažujú našu komunikáciu s Bohom. Ruženec pomáha k rozhosteniu ticha a rozjímania.

Púšť je miestom stretnutia s Bohom. A kde sa s ním môžeme stretnúť lepšie ako v Písme, ktoré nám dal on sám? S meditáciami ruženca v spojení so svätými textami sa môžeme vydať na púšť, kde on prehovorí k nášmu srdcu.

Všetkým požehnané Pôstne obdobie... s ružencom!


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.

Generálny promótor pre ruženec

Category:
Slovak