Ruženec a Pôst

Pôstne obdobie je časom, kedy môžeme znovu objavovať modlitbu. Je príležitosťou, aby sme prostredníctvom ruženca spolu s Pannou Máriou nanovo rozjímali nad tajomstvami Pánovho života.

Možno sa nám zdá, že spomedzi všetkých období liturgického roka tajomstvá bolestného ruženca najvhodnejšie odpovedajú práve Pôstnemu obdobiu. A zvyčajne ich s týmto obdobím aj celkom prirodzene spájame.

Rozjímanie nad týmito tajomstvami je tak pre nás príležitosťou, aby sme sa v duchu zjednotili s tými, ktorí trpia na tele či vo svojom vnútri, modlili sa za tých, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, pre svoj vzťah ku Kristovi. A ako pri tom nemyslieť na našich bratov kresťanov prenasledovaných pre svoju vieru v Nigérii, na Blízkom a strednom východe, v Indii a v mnohých iných častiach sveta?

Modlitba ruženca nám taktiež umožňuje v tomto čase pamätať na všetkých tých, ktorí sa snažia uľaviť v bolestiach chorým, ktorí sprevádzajú umierajúcich v ich agónii alebo ktorí bojujú proti každej nespravodlivosti. Títo všetci sú akoby dnešnými Šimonmi z Cyrény, ktorí pomáhajú niesť toľké množstvo krížov!

A nakoniec, táto modlitba je pre nás príležitosťou, znova a neustále vzdávať Pánovi chválu za to, že nás miloval až do takej miery, že bol ochotný pre nás zomrieť na kríži, aby nás zachránil!

Nemyslime si však, že Pôstnemu obdobiu patrí výlučne len bolestný ruženec.

Slávenie liturgie nám to samo pripomína, keď v marci slávime sviatok Zvestovania Pána, prvé z tajomstiev radostného ruženca.

Počas Veľkého týždňa, na Zelený štvrtok, slávime ustanovenie eucharistie, čo zas odráža piate tajomstvo ruženca svetla.

A nakoniec pamätajme na to, že Vzkriesenie, prvé tajomstvo slávnostného ruženca, Kristus sám zjavuje svojím učeníkom. Pán Ježiš dáva svoj život, aby premohol smrť! Trpí a umiera na kríži ten, ktorý je Vzkriesenie a Život!

A tak spolu s našim ružencom, s celým našim ružencom, vykročme odvážne v tomto Pôstnom čase na cestu, ktorá vedie do Jeruzalema!


Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, o.p.

Generálny promótor pre ruženec

Category:
Slovak